Twoje pytanie :

Automatyczne wyszukiwanie kodów ustawień

W przypadku braku działającego kodu dla Twojego urządzenia, skorzystaj z automatycznego wyszukiwania kodów ustawień do sparowania pilota Mediabox z urządzeniem.
Przełącz pilot na obsługę telewizora przez naciśniecie przycisku TV.
Naciśnij i przytrzymaj przez ok 10 sekund przycisk OK oraz CZERWONY - przycisk TV zamiga dwukrotnie.
Wprowadź kod 991. Przycisk TV zamiga dwukrotnie po wprowadzeniu ostatniej cyfry.
Naciśnij przycisk STANDBY (włącz/wyłacz), a następnie naciśnij kilkukrotnie przycisk CH+, aby urządzenie się wyłączyło. Urządzenie wyłączy się automatycznie po znalezieniu odpowiedniego kodu.
Potwierdź wyłączenie przyciskiem OK.
Wybierz Zakończenie parowaniaINFO: Zawsze możesz przywrócić pilot Mediabox do obsługi jedynie dekodera.

Masz komentarz do tej odpowiedzi? Podziel się nim z nami

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli chcesz zgłosić problem, dotyczący korzystania z usług UPC, skorzystaj z Asystenta Kontaktu
 

Sprawdź inne sugestie

Brak dodatkowych odpowiedzi na zadane pytanie.

Skorzystaj z odpowiedzi wyświetlonej powyżej lub zadaj kolejne pytanie.