Twoje pytanie :

Parowanie pilota dekodera Mediabox z sprzętem RTV

Aby obsługiwać sprzęt RTV (telewizor, DVD) pilotem dekodera Mediabox, należy sparować pilot Mediabox z urządzeniem.

Przełącz pilot na obsługę telewizora przez naciśniecie przycisku TV. 
Wciskając ten przycisk, zasłoń dłonią pilota, w taki sposób, aby uniemożliwić jego komunikację z odbiornikiem.

Naciśnij i przytrzymaj przez ok 10 sekund przycisk OK oraz CZERWONY - przycisk TV zamiga dwukrotnie.

Wybierz na klawiaturze pilota kod telewizora (dostępny w wyszukiwarce poniżej).
UWAGA: Na ekranie telewizora nie pojawi się żadne dodatkowe okno do wprowadzenia kodu ani kolejno wprowadzane cyfry.

Przycisk TV zamiga dwukrotnie po wprowadzeniu czwartej cyfry.

 

Jeśli przycisk TV nie zamigał, powtórz cały proces wprowadzając kolejny kod ustawień.
Jeśli w wyszukiwarce brakuje kodu dla Twojego urządzenia lub wszystkie kody nie działają wybierz Automatyczne wyszukiwanie kodów ustawień.

Następnie naciśnij przycisk STANDBY (włącz/wyłacz), aby wyłączyć urządzenie.

Jeśli urządzenie się nie wyłączy, powtórz cały proces.
Jeśli urządzenie się wyłączy wybierz Zakończenie parowania

INFO: Zawsze możesz przywrócić pilot Mediabox do obsługi jedynie dekodera.

Uwaga - z przyczyn nie leżących po stronie operatora UPC, nie każdy model telewizora ma możliwość obsługi przez pilota Mediabox.

Masz komentarz do tej odpowiedzi? Podziel się nim z nami

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli chcesz zgłosić problem, dotyczący korzystania z usług UPC, skorzystaj z Asystenta Kontaktu
 

Sprawdź inne sugestie

Brak dodatkowych odpowiedzi na zadane pytanie.

Skorzystaj z odpowiedzi wyświetlonej powyżej lub zadaj kolejne pytanie.