Twoje pytanie :

Parowanie pilota dekodera Horizon z telewizorem

Skieruj pilot dekodera w stronę włączonego telewizora.
Naciśnij i przytrzymaj przez ok 10 sekund przycisk ściszania (nr 3) oraz zmiany źródła sygnału (nr 2) - przycisk TV (nr 1) podświetli się na czerwono.

Pilot dekodera Horizon

Wybierz na klawiaturze pilota kod telewizora (dostępny w wyszukiwarce poniżej).
UWAGA: Na ekranie telewizora nie pojawi się żadne dodatkowe okno do wprowadzenia kodu ani kolejno wprowadzane cyfry.

 

Jeśli w wyszukiwarce brakuje kodu dla Twojego urządzenia lub kod nie działa, użyj kodu uniwersalnego: 9999.

Następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk TV, aż telewizor się wyłączy (w przypadku kodu uniwersalnego - do 15 minut).
Po wyłączeniu TV, zatwierdź przytrzymując przycisk REC przez ok 5 sekund.

Jeśli telewizor się nie wyłączył spróbuj ponownie.
Uwaga - z przyczyn nie leżących po stronie operatora UPC, nie każdy model telewizora ma możliwość obsługi przez pilota Horizon.

Masz komentarz do tej odpowiedzi? Podziel się nim z nami

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli chcesz zgłosić problem, dotyczący korzystania z usług UPC, skorzystaj z Asystenta Kontaktu
 

Sprawdź inne sugestie

Brak dodatkowych odpowiedzi na zadane pytanie.

Skorzystaj z odpowiedzi wyświetlonej powyżej lub zadaj kolejne pytanie.