Twoje pytanie :

Parowanie pilota dekodera Horizon z telewizorem

Pilot dekodera Horizon

Skieruj pilot dekodera w stronę włączonego telewizora.

Najpierw naciśnij i przytrzymaj przycisk ściszania (nr 4), następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zmiany źródła sygnału (nr 2) - przytrzymaj wciśnięte oba przez ok. 10 sekund - do momentu aż przycisk TV (1) podświetli się na czerwono.

Wybierz na klawiaturze pilota (nr 3) kod telewizora (dostępny w wyszukiwarce poniżej instrukcji).
UWAGA: Na ekranie telewizora nie pojawi się żadne dodatkowe okno do wprowadzenia kodu ani kolejno wprowadzane cyfry.

Następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk TV (nr 1), aż telewizor się wyłączy (w przypadku kodu uniwersalnego - do 60 sekund).

 

Po wyłączeniu TV, zatwierdź przytrzymując przycisk REC (nr 5) przez ok 5 sekund.

Jeśli telewizor się nie wyłączył spróbuj ponownie.
Uwaga - z przyczyn nie leżących po stronie operatora UPC, nie każdy model telewizora ma możliwość obsługi przez pilota Horizon.

Wyszukiwarka kodów:

Jeśli w wyszukiwarce brakuje kodu dla Twojego urządzenia lub kod nie działa, użyj kodu uniwersalnego: 9999.

Masz komentarz do tej odpowiedzi? Podziel się nim z nami

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli chcesz zgłosić problem, dotyczący korzystania z usług UPC, skorzystaj z Asystenta Kontaktu
 

Sprawdź inne sugestie

Brak dodatkowych odpowiedzi na zadane pytanie.

Skorzystaj z odpowiedzi wyświetlonej powyżej lub zadaj kolejne pytanie.