Twoje pytanie :

Ochrona danych osobowych

 • 1. Czym jest RODO

  RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, ang. GDPR) to unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące od 25 maja 2018 r. Jego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych na terenie całej Unii Europejskiej. Dla Ciebie, jako naszego Klienta, wejście w życie RODO oznacza przede wszystkim:

   
  • zwiększenie ochrony przetwarzania Twoich danych osobowych
  • poszerzenie uprawnień, np. w zakresie prawa do usunięcia czy przeniesienia Twoich danych
   

  Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce prywatności UPC.

   

  Uwaga: w związku z RODO nie musisz kontaktować się z UPC. Wystarczy, że zapoznasz się z informacjami dostępnymi na naszej stronie.

 • 2. Kogo dotyczy RODO

  RODO nakłada obowiązki na wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe (za wyjątkiem np. danych przetwarzanych przez osoby fizyczne w ramach czynności o domowym charakterze) osób przebywających na terytorium Unii Europejskiej.

 • 3. Jakie dane osobowe przetwarza UPC

  Przetwarzane dane to, m.in.

   
  • dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, PESEL, e-mail, numer telefonu)
  • informacje o koncie abonenckim (np. numer identyfikacyjny, sposób płatności, numer rachunku bankowego, informacje o świadczonych usługach)
  • dane, które pozyskaliśmy od Ciebie w naszych Salonach Sprzedaży
  • dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron i aplikacji internetowych
   

  Szczegółowy zakres danych jest określony w Rozdziale I Polityki prywatności. Zależy od:

   
  • świadczonych usług
  • udzielonych przez Ciebie zgód
  • ciążących na UPC obowiązków prawnych – np. w zakresie współpracy z organami państwowymi, takimi jak sądy, prokuratura czy Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • 4. Jak UPC chroni moje dane

  W UPC dbamy o zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych, dlatego stosujemy:

   
  • kontrolę dostępu – dbamy o to, by dostęp do danych posiadały jedynie uprawnione osoby, a dane były wykorzystywane jedynie do uzasadnionych celów

  • bezpieczną infrastrukturę informatyczną – systemy przetwarzające dane osobowe stworzone są tak, by spełniały wysokie wymagania bezpieczeństwa; pomiędzy systemami dane przekazywane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo (np. szyfrowanie); systemy podlegają regularnym kontrolom pod kątem poprawności funkcjonowania, a ewentualne błędy są niezwłocznie usuwane.

  • zatrudniamy wykwalifikowany personel – pracownicy mający kontakt z danymi osobowymi naszych klientów, przechodzą dodatkowe szkolenia, na których poznają zasady bezpieczeństwa związane z przetwarzaniem danych osobowych; firmy podwykonawcze współpracujące z UPC i przetwarzające dane osobowe, podlegają rygorystycznej ocenie i muszą sprostać naszym standardom bezpieczeństwa

  • obsługę incydentów – wszelkie nieprawidłowości związane z przetwarzaniem danych osobowych, analizowane są przez dedykowany zespół, by szybko wyeliminować źródło problemu i zapobiec przyszłym incydentom

  • regulacje prawne – w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podwykonawcom, dbamy o to, by obowiązki z tym związane były zdefiniowane w klarowny sposób, a wykonawcy wypełniali niezbędne zobowiązania
   

  Ponadto UPC spełnia wszystkie wymogi regulacyjne zawarte w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w prawie telekomunikacyjnym.

 • 5. Co ze zgodami, które zostały udzielone przed 25 maja 2018 roku

  Dotychczas udzielone przez Ciebie zgody pozostają aktualne.

 • 6. Zmiany w Polityce prywatności

  Polityka prywatności została dostosowana do zmian przepisów prawa. Zmiana ta nie stanowi bezpośredniego powodu do rozwiązania umowy bez obowiązku zwrotu proporcjonalnej części ulgi (w przypadku Klientów będących w okresie promocji/zobowiązania).

   

  Polityka prywatności nie stanowi załącznika do Regulaminu i nie jest jego częścią. Ma charakter informacyjny związany z przetwarzaniem danych przez UPC Polska oraz uprawnieniami przysługującymi osobom, których dane są przetwarzane.

Masz komentarz do tej odpowiedzi? Podziel się nim z nami

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli chcesz zgłosić problem, dotyczący korzystania z usług UPC, skorzystaj z Asystenta Kontaktu
 

Sprawdź inne sugestie

 • W ramach usługi Zastrzeżenie danych Abonenta operator gwarantuje, że dane osobowe Abonenta nie pojawią się w żadnym spisie abonentów, natomiast prezentacja numeru nadal będzie odblokowana.   Usługa taka jest bezpłatna i zostaje aktywowana...
 • Abonament w UPC a abonament rtv Opłaty wynikające z umów abonenckich podpisanych z UPC nie zwalniają z obowiązku uiszczania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Opłata za abonament radiowo-telewizyjny, zgodnie z art. 2...
 •   Zaloguj się do Mojego UPC, przejdź do sekcji Profil (1) , gdzie w łatwy i szybki sposób zaktualizujesz następujące informacje:   1. Adresy e-mail oraz numery telefonów W części Dane kontaktowe  po kliknięciu...
 • Przeglądając strony internetowe można natknąć się na stronę z logo UPC, na której oferowane są nagrody w zamian za wypełnienie ankiety. UPC Polska nie jest autorem tej strony i nie prowadzi tego rodzaju kampanii...
 • Informacja o wysyłanych i odbieranych danych jest wyświetlana po uzyskaniu połączenia z siecią. Powrócić do tego okna można po kliknięciu ikony globusa.   Koszty mobilnej transmisji danych możesz kontrolować na dwa sposoby:   Monitorując ilość wysyłanych...
 • 1. Przeksięgowanie wpłaty lub nadpłaty Nie jest wymagana pisemna prośba: gdy przeksięgowanie dotyczy numerów identyfikacyjnych (umów), na których zarejestrowany jest ten sam Abonent (zgodność danych osobowych z nadawcą przelewu lub opis w...
 • Szczegółowe informacje o dekoderze Horizon znajdziesz w instrukcji.
 • Większość modemów mobilnych, także prywatnych modemów Klientów, konfigurowana jest w podobny sposób. Dane niezbędne do skonfigurowania modemu:   APN: upc.internet Hasło: internet Login (nazwa użytkownika): internet Szczegóły podane są w instrukcji.
 • Deklarowane prędkości pobierania danych Prędkość zwykle dostępna (średnia dobowa) Prędkość minimalna Do 100 Mb/s 80% 40% Powyżej 100 Mb/s 70% 40%   Deklarowane prędkości wysyłania danych Prędkość zwykle dostępna (średnia dobowa) Prędkość minimalna...
 • Set language to English   W niniejszym artykule znajdziesz szczegółowe informacje o zwrocie sprzętu, m.in. kiedy, jak i gdzie oraz w jakich sytuacjach i jaki sprzęt nie musi być zwracany.   1...