Twoje pytanie :

Ile zapłacę za wcześniejsze rozwiązanie umowy

Set language to Wybór języka - angielskiEnglish

 

W przypadku rozwiązania umowy w trakcie okresu zobowiązania promocyjnego, UPC wystąpi o zapłatę roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania. Kwota zostanie pomniejszona proporcjonalnie za okres, w którym usługi były świadczone (zgodnie z §2 ust.3 Ogólnych Warunków Umowy Abonenckiej).

 

Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.

Przykład: do UPC rezygnacja wpłynęła 20 października. Odłączenie usług nastąpi 1 grudnia.

 
 • 1. Jak wyliczyć kwotę do zwrotu

  Wzór do wyliczenia kwoty ulgi do zwrotu:

   

  Liczba dni pozostałych do końca zobowiązania : Całkowita liczba dni zobowiązania x Ulga udzielona w całym okresie zobowiązania dla wszystkich usług

   

  Całkowita wartość ulgi jest wyszczególniona w regulaminie danej promocji, w sekcji Twoje Oszczędności.

   

  Przykład:

   
  • Klient podpisał umowę na 12 miesięcy, okres zobowiązania to 365 dni (całkowita liczba dni zobowiązania)

  • ulga udzielona w całym okresie zobowiązania (znajduje się w sekcji Twoje Oszczędności w Regulaminie Promocji) to 1000 zł

  • Klient korzystał z usług 300 dni – liczba dni pozostałych do końca zobowiązania to 65 dni (365-300=65 dni)
    

   65 dni : 365 dni x 1000 zł = 178,08 zł

   

  Szczegółowe informacje o kwocie roszczenia na dzień rozwiązania Umowy Abonenckiej można również uzyskać przez formularz kontaktowy lub dzwoniąc na numer 813 813 813.

 • 2. Kiedy UPC może dochodzić zapłaty roszczenia

  UPC ma prawo do dochodzenia zapłaty roszczenia w sytuacji:

   
  • rozwiązania Umowy Abonenckiej przez Klienta przed upływem okresu zobowiązania promocyjnego

  • rozwiązania Umowy Abonenckiej przez Dostawcę usług (UPC) z winy Klienta przed upływem okresu zobowiązania
 • 3. Kiedy UPC nie może dochodzić zapłaty roszczenia

  UPC nie może dochodzić zapłaty roszczenia w sytuacji:

   
  • gdy UPC dokona zmiany przed upływem Okresu Zobowiązania Umowy Abonenckiej lub Regulaminu bądź Cennika polegającej na podwyższeniu cen, a Klient w związku z powiadomieniem o zmianach w określonym terminie dokona pisemnego wypowiedzenia Umowy Abonenckiej, chyba że zmiana ta następuje na skutek zmian prawa, usunięcia niedozwolonej klauzuli lub wynika z Decyzji Prezesa UKE

  • rozwiązania przez Klienta Umowy Abonenckiej przed rozpoczęciem świadczenia Usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe (np. telefon komórkowy)

Masz komentarz do tej odpowiedzi? Podziel się nim z nami

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli chcesz zgłosić problem, dotyczący korzystania z usług UPC, skorzystaj z Asystenta Kontaktu
 

Sprawdź inne sugestie

 • Set language to English 1. Rezygnacja z usług na próbę W regulaminie promocji sprawdź czy z danej usługi korzystasz na próbę. Jeśli tak: przejdź do formularza w Nowym Moim UPC wskaż usługę wybierz sposób rezygnacji 2...
 • Wybierz interesujący Cię temat: rezygnacja z usług UPC odstąpienie od umowy sprzedaży urządzenia
 • 1. Jak przenieść numer Wydrukuj dokumenty, wypełnij je i podpisz. Wypełnić należy: Wniosek o przeniesienie numeru do sieci UPC wraz z Pełnomocnictwem i Wnioskiem o Rozwiązanie umowy - dokument ABC jeżeli nie jesteś właścicielem...
 • 1. Jak przenieść numer Jeśli nie masz jeszcze usług komórkowych UPC , sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy. Sposób przeniesienia numeru zależy od sytuacji: Jeśli jesteś Klientem indywidualnym lub biznesowym oraz właścicielem przenoszonego numeru: wypełnij...
 • W Moim UPC możesz zmienić: numery telefonów adresy e-mail adres korespondencyjny oraz wyrazić lub cofnąć zgodę na: elektroniczny rachunek potwierdzanie zmian umowy drogą elektroniczną komunikację marketingową (także po rozwiązaniu umowy) umieszczenie danych w spisie abonentów (także innych...
 • Jeśli nie chcesz korzystać z Pakietu Bezpieczeństwa na wybranym urządzeniu, odinstaluj go i usuń licencję zgodnie z poniższą instrukcją; pamiętaj, że w takim przypadku Pakiet Bezpieczeństwa cały czas będzie aktywną usługą i mogą być naliczane opłaty (zależnie od warunków...
 • Obejrzyj film, w którym Maciek Zadworny, prowadzący kanał technologiczny na YouTube „Moim Zdaniem”, opowiada o Moim UPC. W Moim UPC szybko i wygodnie sprawdzisz najważniejsze informacje dotyczące usług, z których korzystasz...
 • Set language to English Rachunki możesz opłacać na kilka sposobów. Szczegóły poniżej. 1. E-płatność Zaloguj się do Mojego UPC. W zakładce Płatności kliknij Zapłać online . Brak przycisku oznacza, że nie masz rachunków do...
 • Wybierz (kliknij) interesujący Cię temat: 1. Przeksięgowanie wpłaty lub nadpłaty Nie jest wymagana pisemna prośba: gdy przeksięgowanie dotyczy numerów identyfikacyjnych (umów), na których zarejestrowany jest ten sam Abonent (zgodność danych osobowych z...
 • Jeśli nie chcesz korzystać z Pakietu Bezpieczeństwa na wybranym urządzeniu, odinstaluj go zgodnie z poniższymi instrukcjami i usuń licencję; pamiętaj, że w takim przypadku Pakiet Bezpieczeństwa cały czas będzie aktywną usługą i mogą być naliczane opłaty (zależnie...