Twoje pytanie :

Ile zapłacę za wcześniejsze rozwiązanie umowy

Set language to Wybór języka - angielskiEnglish

 

W przypadku rozwiązania umowy w trakcie okresu zobowiązania promocyjnego, UPC wystąpi o zapłatę roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania. Kwota zostanie pomniejszona proporcjonalnie za okres, w którym usługi były świadczone (zgodnie z §2 ust.3 Ogólnych Warunków Umowy Abonenckiej).

 

Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, czyli odłączenie usług nastąpi ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymaliśmy rezygnację.

Przykład: do UPC rezygnacja wpłynęła 20 października. Odłączenie usług nastąpi 30 listopada.

 
 • 1. Jak wyliczyć kwotę do zwrotu

  Wzór do wyliczenia kwoty ulgi do zwrotu:

   

  Liczba dni pozostałych do końca zobowiązania : Całkowita liczba dni zobowiązania x Ulga udzielona w całym okresie zobowiązania dla wszystkich usług

   

  Całkowita wartość ulgi jest wyszczególniona w regulaminie danej promocji, w sekcji Twoje Oszczędności.

   

  Przykład:

   
  • Klient podpisał umowę na 12 miesięcy, okres zobowiązania to 365 dni (całkowita liczba dni zobowiązania)

  • ulga udzielona w całym okresie zobowiązania (znajduje się w sekcji Twoje Oszczędności w Regulaminie Promocji) to 1000 zł

  • Klient korzystał z usług 300 dni – liczba dni pozostałych do końca zobowiązania to 65 dni (365-300=65 dni)
    

   65 dni : 365 dni x 1000 zł = 178,08 zł

   

  Szczegółowe informacje o kwocie roszczenia na dzień rozwiązania Umowy Abonenckiej można również uzyskać przez formularz kontaktowy lub dzwoniąc na numer 813 813 813.

 • 2. Kiedy UPC może dochodzić zapłaty roszczenia

  UPC ma prawo do dochodzenia zapłaty roszczenia w sytuacji:

   
  • rozwiązania Umowy Abonenckiej przez Klienta przed upływem okresu zobowiązania promocyjnego

  • rozwiązania Umowy Abonenckiej przez Dostawcę usług (UPC) z winy Klienta przed upływem okresu zobowiązania
 • 3. Kiedy UPC nie może dochodzić zapłaty roszczenia

  UPC nie może dochodzić zapłaty roszczenia w sytuacji:

   
  • gdy UPC dokona zmiany przed upływem Okresu Zobowiązania Umowy Abonenckiej lub Regulaminu bądź Cennika polegającej na podwyższeniu cen, a Klient w związku z powiadomieniem o zmianach w określonym terminie dokona pisemnego wypowiedzenia Umowy Abonenckiej, chyba że zmiana ta następuje na skutek zmian prawa, usunięcia niedozwolonej klauzuli lub wynika z Decyzji Prezesa UKE

  • rozwiązania przez Klienta Umowy Abonenckiej przed rozpoczęciem świadczenia Usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe (np. telefon komórkowy)

Masz komentarz do tej odpowiedzi? Podziel się nim z nami

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli chcesz zgłosić problem, dotyczący korzystania z usług UPC, skorzystaj z Asystenta Kontaktu
 

Sprawdź inne sugestie

 • 1. Jak zrezygnować z usług na próbę W regulaminie promocji sprawdź czy z danej usługi korzystasz na próbę. Jeśli tak: przejdź do formularza kontaktowego wskaż usługę wybierz sposób rezygnacji 2. Jak zrezygnować z usług - pozostałe przypadki   Chcemy nadal...
 • Abonament w UPC a abonament rtv Opłaty wynikające z umów abonenckich podpisanych z UPC nie zwalniają z obowiązku uiszczania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Opłata za abonament radiowo-telewizyjny, zgodnie z art. 2...
 • Jeśli nie chcesz korzystać z Pakietu Bezpieczeństwa na wybranym urządzeniu, odinstaluj go i usuń licencję zgodnie z poniższą instrukcją; pamiętaj, że w takim przypadku Pakiet Bezpieczeństwa cały czas będzie aktywną usługą i mogą być naliczane opłaty (zależnie od warunków...
 • W Moim UPC szybko i wygodnie sprawdzisz najważniejsze informacje dotyczące usług, z których korzystasz, bez konieczności dodatkowego kontaktu lub wychodzenia z domu. Korzystanie z Mojego UPC jest bezpłatne.   Zalety Mojego...
 • Okres zobowiązania znajdziesz na umowie i w Moim UPC (z zakładce Usługi ) Numer identyfikacyjny znajdziesz na umowie i w Moim UPC (zakładka Profil ) Warunki korzystania i wysokość opłat abonamentowych podane są na...
 • Z poniższego artykułu dowiesz się m.in. jak przebiega instalacja, ile trwa, kiedy zamiast wizyty technika możliwa jest zdalna aktywacja oraz czy w czasie instalacji musisz być w mieszkaniu. Jeśli jesteś zainteresowany przeniesieniem...
 • Zamówienie Oferta przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych. Zamówienie można złożyć telefonicznie i w Salonie UPC. Numer konta, na który należy dokonać płatności, zostanie podany w potwierdzeniu zamówienia wysłanym e-mailem.     Cena netto...
 •   Zaloguj się do Mojego UPC, przejdź do sekcji Profil (1) , gdzie w łatwy i szybki sposób zaktualizujesz następujące informacje:   1. Adresy e-mail oraz numery telefonów W części Dane kontaktowe  po kliknięciu...
 • 1. Warunki przeniesienia numeru Aby przenieść dotychczasowy numer telefonu do sieci UPC:   przenoszony numer musi być numerem stacjonarnym przeniesienie musi nastąpić w obrębie jednej strefy numeracyjnej w miejscu, do którego numer jest przenoszony...
 • 1. Przeksięgowanie wpłaty lub nadpłaty Nie jest wymagana pisemna prośba: gdy przeksięgowanie dotyczy numerów identyfikacyjnych (umów), na których zarejestrowany jest ten sam Abonent (zgodność danych osobowych z nadawcą przelewu lub opis w...