Twoje pytanie :

Zmiana kanału Wi-Fi 5 GHz – Connect Box

 1. Zaloguj się na stronie 192.168.0.1. W polu Password/Hasło wpisz hasło umieszczone na naklejce na spodzie modemu.

  Connect Box, adres strony administracyjnej
  Connect Box, hasło do logowania

 2. Ze strony głównej panelu administracyjnego przejdź do sekcji Ustawienia zaawansowane.

  Connect Box, ustawienia zaawansowane

 3. Z rozwijanego menu wybierz WiFi, a następnie Sygnał WiFi.

  Connect Box, ustawienia sygnału Wi-Fi

 4. Zmień sposób wyboru kanału WiFi z „Automatyczny” na „Ręczny”(1) i rozwijanej listy wybierz kanał, na jakim ma być nadawana sieć 5 GHz (2). Kliknij Zapisz zmiany (3).

  Connect Box, zmiana kanału Wi-Fi

Masz komentarz do tej odpowiedzi? Podziel się nim z nami

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli chcesz zgłosić problem, dotyczący korzystania z usług UPC, skorzystaj z Asystenta Kontaktu
 

Sprawdź inne sugestie

 • Aby anulować parowanie pilota z telewizorem: naciśnij przycisk UPC , naciśnij i przytrzymaj ok. 10 sekund przyciski - OK oraz CZERWONY (przycisk UPC zamruga), wprowadź kod 993 (cyfry nie pojawią się na ekranie, przycisk UPC ponownie...