Twoje pytanie :

Przywrócenie ustawień fabrycznych Horizon

Są trzy sposoby przywrócenia ustawień fabrycznych. Zacznij od pierwszego z nich. Dopiero jeśli nie przyniesie poprawy, wypróbuj drugą, a w razie potrzeby także trzecią, metodę.

 

Uwaga: po przywróceniu ustawień fabrycznych nastąpi konfiguracja dekodera. Jej opis znajdziesz na końcu tego artykułu.

 

Przywracanie ustawień fabrycznych - sposób I

 1. Na pilocie dekodera naciśnij MENU, a następnie wybierz KOŁO ZĘBATE > SYSTEM > USTAWIENIA FABRYCZNE.
 2. Wprowadź PIN (0000 - jeśli go nie zmieniałeś) i wybierz POTWIERDŹ.
 3. Zdecyduj czy chcesz zachować nagrania na dysku (dotyczy dekodera z nagrywarką):
  • wybierz TAK, jeśli chcesz zostawić nagrania,
  • wybierz NIE, jeśli chcesz skasować nagrania.
 4. Potwierdź przywrócenie ustawień fabrycznych (TAK/NIE) - wówczas dekoder zrestartuje się i uruchomi ponownie, a ustawienia fabryczne zostaną przywrócone.
 

Przywracanie ustawień fabrycznych - sposób II

 1. Odłącz dekoder od zasilania.
 2. Przytrzymaj przyciski Power i Minus - są z przodu dekodera.
 3. Trzymając je podłącz dekoder do zasilania; nie puszczaj przycisków przez 10 sekund po uruchomieniu dekodera.
 

Przywracanie ustawień fabrycznych - sposób III

 1. Odłącz dekoder od zasilania.
 2. Przytrzymaj przyciski Power, Plus i Minus - są z przodu dekodera.
 3. Trzymając je podłącz dekoder do zasilania; nie puszczaj przycisków przez 10 sekund po uruchomieniu dekodera.

  Uwaga! Spowoduje to usunięcie nagrań z dysku dekodera.

 

Konfiguracja dekodera po przywróceniu ustawień fabrycznych

 • 1. Rozpoczęcie konfiguracji

  Automatyczna konfiguracja potrwa kilka minut. W tym czasie na ekranie telewizora wyświetlane będą komunikat powitalny, komunikat „proszę czekać” i informacja o instalacji.

  Opis pilota
 • 2. Parowanie pilota
  Sparuj pilot dekodera z dekoderem. Szczegółowy opis jest w tym artykule.
 • 3. Wybór języka
  Strzałkami góra i dół na pilocie wybierz język, w jakim mają być wyświetlane komunikaty na dekoderze. Potwierdź przyciskiem OK.
  Opis pilota
 • 4. Personalizacja programów telewizyjnych
  Zapoznaj się z informacją o personalizacji treści, zaznacz swój wybór i naciśnij OK na pilocie.
  Opis pilota
 • 5. Konfiguracja połączenia internetowego
  1. Jeśli do korzystania z Internetu używasz modemu lub routera:
   • nie uruchamiaj kreatora - wybierz opcję Nie
    Opis pilota
   • w kolejnym oknie wybierz Tak, wyjdź
    Opis pilota
  2. Jeśli do korzystania z Internetu używasz dekodera Horizon:
   • uruchom kreator - wybierz opcję Tak
    Opis pilota
   • wybierz Nowa
    Opis pilota
   • dekoder wyświetli podsumowanie z informacją o nazwach sieci i hasłach do połączenia z nimi; nie musisz ich zapisywać - są dostępne także na naklejce na spodzie dekodera
   

  Po zakończeniu wstępnej konfiguracji odtworzony zostanie krótki film powitalny. Po jego zakończeniu możesz rozpocząć korzystanie z dekodera.

Masz komentarz do tej odpowiedzi? Podziel się nim z nami

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli chcesz zgłosić problem, dotyczący korzystania z usług UPC, skorzystaj z Asystenta Kontaktu
 

Sprawdź inne sugestie

 • Sposób przywrócenia ustawień fabrycznych zależy od dekodera. Wybierz z poniższej listy interesujący Cię sprzęt: Przywrócenie ustawień fabrycznych Horizon Przywrócenie ustawień fabrycznych Mediabox Przywrócenie ustawień fabrycznych Kaon
 • Przywrócenie ustawień fabrycznych dekodera Kaon jest procesem, który powinien być przeprowadzony w sytuacji:   braku części kanałów Telewizji Cyfrowej UPC; zawieszania się dekodera.   Żeby przywrócić ustawienia fabryczne:   Na dekoderze, na dowolnie wybranym kanale, wciśnij jednocześnie...
 • Set language to English   Przywrócenie ustawień fabrycznych dekodera UPC Mediabox wykonujemy w sytuacji:   braku części kanałów zawieszania się dekodera UPC   Powoduje ono usunięcie zaplanowanych nagrań, nie kasuje jednak już nagranych programów .   Przywrócenie ustawień fabrycznych przebiega...
 • Proces ma na celu usunięcie wszelkich niewłaściwych działań dekodera. Spowoduje on, że dekoder zrestartuje wszystkie swoje ustawienia, ale nagrania nie zostaną skasowane .   W celu reinstalacji oprogramowania dekodera wraz z przywróceniem ustawień fabrycznych wykonaj...
 • Jeżeli na ekranie wyświetla się informacja o błędzie, sprawdź podany w niej kod błędu . Następnie odszukaj kod na poniższej liście i sprawdź rozwiązanie.   1. Błąd CS 1001 Sprawdź czy kabel antenowy jest prawidłowo podłączony...
 • 1. Brak obrazu na ekranie telewizora Sprawdź czy dekoder jest włączony (na wyświetlaczu powinien pojawić się numer lub nazwa kanału). Jeżeli na wyświetlaczu nic się nie pojawia, upewnij się czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony...
 • Wybierz dekoder i zobacz rozwiązanie problemów z pilotem. 1. Dekoder Horizon Podczas naciskania guzików nie świeci się dioda BOX lub TV. wyjmij baterie z pilota na 60 sekund i włóż je ponownie...
 • Poniżej znajduje się lista potencjalnych przyczyn opisanego problemu:   Wystąpił konflikt nagrań i nadano wyższy priorytet innemu nagraniu Jeżeli zaplanowano nagranie kilku programów nadawanych w tym samym czasie, mogło zdarzyć się, że to zaplanowane później uzyskało...
 • Jeśli masz dekoder Horizon i Internet UPC, możesz używać dekodera jako routera.   Naciśnij na pilocie MENU , strzałkami lewo/prawo wybierz ikonę KOŁA ZĘBATEGO i naciśnij OK . Wybierz strzałkami lewo/prawo opcję SIEĆ , a następnie...
 • Zrestartuj UPC Mediabox przez odłączenie go od zasilania na 30 sekund. Jeśli restart nie rozwiąże problemu, przywróć ustawienia fabryczne dekodera. Jeśli wykonana czynność okaże się nieskuteczna, skontaktuj się z nami.