Twoje pytanie :

Przywrócenie ustawień fabrycznych Horizon

Są trzy sposoby przywrócenia ustawień fabrycznych. Zacznij od pierwszego z nich. Dopiero jeśli nie przyniesie poprawy, wypróbuj drugą, a w razie potrzeby także trzecią, metodę.

 

Uwaga: po przywróceniu ustawień fabrycznych nastąpi konfiguracja dekodera. Jej opis znajdziesz na końcu tego artykułu.

 

Przywracanie ustawień fabrycznych - sposób I

 1. Na pilocie dekodera naciśnij MENU, a następnie wybierz KOŁO ZĘBATE > SYSTEM > USTAWIENIA FABRYCZNE.
 2. Wprowadź PIN (0000 - jeśli go nie zmieniałeś) i wybierz POTWIERDŹ.
 3. Zdecyduj czy chcesz zachować nagrania na dysku (dotyczy dekodera z nagrywarką):
  • wybierz TAK, jeśli chcesz zostawić nagrania,
  • wybierz NIE, jeśli chcesz skasować nagrania.
 4. Potwierdź przywrócenie ustawień fabrycznych (TAK/NIE) - wówczas dekoder zrestartuje się i uruchomi ponownie, a ustawienia fabryczne zostaną przywrócone.
 

Przywracanie ustawień fabrycznych - sposób II

 1. Odłącz dekoder od zasilania.
 2. Przytrzymaj przyciski Power i Minus - są z przodu dekodera.
 3. Trzymając je podłącz dekoder do zasilania; nie puszczaj przycisków przez 10 sekund po uruchomieniu dekodera.
 

Przywracanie ustawień fabrycznych - sposób III

 1. Odłącz dekoder od zasilania.
 2. Przytrzymaj przyciski Power, Plus i Minus - są z przodu dekodera.
 3. Trzymając je podłącz dekoder do zasilania; nie puszczaj przycisków przez 10 sekund po uruchomieniu dekodera.

  Uwaga! Spowoduje to usunięcie nagrań z dysku dekodera.

 

Konfiguracja dekodera po przywróceniu ustawień fabrycznych

 • 1. Rozpoczęcie konfiguracji

  Automatyczna konfiguracja potrwa kilka minut. W tym czasie na ekranie telewizora wyświetlane będą komunikat powitalny, komunikat „proszę czekać” i informacja o instalacji.

  Opis pilota
 • 2. Parowanie pilota
  Sparuj pilot dekodera z dekoderem. Szczegółowy opis jest w tym artykule.
 • 3. Wybór języka
  Strzałkami góra i dół na pilocie wybierz język, w jakim mają być wyświetlane komunikaty na dekoderze. Potwierdź przyciskiem OK.
  Opis pilota
 • 4. Personalizacja programów telewizyjnych
  Zapoznaj się z informacją o personalizacji treści, zaznacz swój wybór i naciśnij OK na pilocie.
  Opis pilota
 • 5. Konfiguracja połączenia internetowego
  1. Jeśli do korzystania z Internetu używasz modemu lub routera:
   • nie uruchamiaj kreatora - wybierz opcję Nie
    Opis pilota
   • w kolejnym oknie wybierz Tak, wyjdź
    Opis pilota
  2. Jeśli do korzystania z Internetu używasz dekodera Horizon:
   • uruchom kreator - wybierz opcję Tak
    Opis pilota
   • wybierz Nowa
    Opis pilota
   • dekoder wyświetli podsumowanie z informacją o nazwach sieci i hasłach do połączenia z nimi; nie musisz ich zapisywać - są dostępne także na naklejce na spodzie dekodera
   

  Po zakończeniu wstępnej konfiguracji odtworzony zostanie krótki film powitalny. Po jego zakończeniu możesz rozpocząć korzystanie z dekodera.

Masz komentarz do tej odpowiedzi? Podziel się nim z nami

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli chcesz zgłosić problem, dotyczący korzystania z usług UPC, skorzystaj z Asystenta Kontaktu
 

Sprawdź inne sugestie

 • Sposób przywrócenia ustawień fabrycznych zależy od dekodera. Wybierz z poniższej listy interesujący Cię sprzęt: Przywrócenie ustawień fabrycznych Horizon Przywrócenie ustawień fabrycznych Mediabox Przywrócenie ustawień fabrycznych Kaon
 • Przywrócenie ustawień fabrycznych dekodera Kaon jest procesem, który powinien być przeprowadzony w sytuacji:   braku części kanałów Telewizji Cyfrowej UPC; zawieszania się dekodera.   Żeby przywrócić ustawienia fabryczne:   Na dekoderze, na dowolnie wybranym kanale, wciśnij jednocześnie...
 • Set language to English   Przywrócenie ustawień fabrycznych dekodera UPC Mediabox wykonujemy w sytuacji:   braku części kanałów zawieszania się dekodera UPC   Powoduje ono usunięcie zaplanowanych nagrań, nie kasuje jednak już nagranych programów .   Przywrócenie ustawień fabrycznych przebiega...
 • Proces ma na celu usunięcie wszelkich niewłaściwych działań dekodera. Spowoduje on, że dekoder zrestartuje wszystkie swoje ustawienia, ale nagrania nie zostaną skasowane .   W celu reinstalacji oprogramowania dekodera wraz z przywróceniem ustawień fabrycznych wykonaj...
 • Jeżeli na ekranie wyświetla się informacja o błędzie, sprawdź podany w niej kod błędu . Następnie odszukaj kod na poniższej liście i sprawdź rozwiązanie.   1. Błąd CS 1001 Sprawdź czy kabel antenowy jest prawidłowo podłączony...
 • Jeśli masz dekoder Horizon i Internet UPC, możesz używać dekodera jako routera.   Naciśnij na pilocie MENU , strzałkami lewo/prawo wybierz ikonę KOŁA ZĘBATEGO i naciśnij OK . Wybierz strzałkami lewo/prawo opcję SIEĆ , a następnie...
 • Sprawdź w Moim UPC (w zakładce Wiadomości ) czy na Twoim adresie trwają prace planowane lub awaria. Jeśli nie, a masz problem z działaniem usług, kliknij poniższe elementy, aby zapoznać się z treścią artykułu:   1. Dekoder...
 • Wybierz dekoder i zobacz rozwiązanie problemów z pilotem. 1. Dekoder Horizon Podczas naciskania guzików nie świeci się dioda BOX lub TV. wyjmij baterie z pilota na 60 sekund i włóż je ponownie...
 • Poniżej znajduje się lista potencjalnych przyczyn opisanego problemu:   Wystąpił konflikt nagrań i nadano wyższy priorytet innemu nagraniu Jeżeli zaplanowano nagranie kilku programów nadawanych w tym samym czasie, mogło zdarzyć się, że to zaplanowane później uzyskało...
 • Zrestartuj UPC Mediabox przez odłączenie go od zasilania na 30 sekund. Jeśli restart nie rozwiąże problemu, przywróć ustawienia fabryczne dekodera. Jeśli wykonana czynność okaże się nieskuteczna, skontaktuj się z nami.