Twoje pytanie :

Blokada połączeń dla telefonii komórkowej

Od 12 grudnia 2018 roku dostępne są nowe, bezpłatne blokady dla telefonii komórkowej.

 
 • 1. Rodzaje blokad
  1. Blokady po osiągnięciu progu kwotowego

   Dostępne są blokady połączeń i usług po osiągnieciu progu kwotowego 0 zł, 35 zł, 100 zł, 200 zł na numery o podwyższonej opłacie. Jeżeli nie ustawiłeś żadnego progu kwotowego, zostanie ustawiony domyślny próg 35 zł.

    

   W przypadku osiągnięcia progu kwotowego (w wyniku korzystania z połączeń i usług do numerów o podwyższonej opłacie) UPC zablokuje możliwość dalszego wykonywania połączeń na numery o podwyższonej opłacie. Po osiągnięciu każdego progu otrzymasz powiadomienie SMS-em.

    

   W przypadku aktywacji blokady w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, opłaty za połączenia i usługi o podwyższonej opłacie zrealizowane przed włączeniem powiadomienia zostaną uwzględnione w rozliczeniu progów.


  2. Blokada połączeń według rodzaju usług

   • blokada SMS - blokuje wszystkie SMS-y o podwyższonej opłacie
   • blokada MMS - blokuje wszystkie MMS-y o podwyższonej opłacie
   • blokada wszystkich połączeń i usług - blokuje wszystkie połączenia i usługi o podwyższonej opłacie

  3. Blokady usług o cenie przekraczającej określoną wartość

   Blokada połączeń o wartości większej niż:

   • 3 zł za połączenie
   • 6 zł za połączenie
   • 9 zł za połączenie
   

  Blokada ze względu na koszt usługi dotyczy ceny pojedynczego zdarzenia i działa niezależnie od innych blokad. Połączenia, SMS, MMS i inne usługi o podwyższonej opłacie nie zostaną zrealizowane, jeżeli cena jednostkowa za dane połączenie lub usługę przekracza próg cenowy.

   

  Dla danej usługi komórkowej może być aktywna jedna blokada progu kwotowego i/lub wszystkie blokady połączeń według rodzaju usług i/lub jedna blokada ze względu na koszt usługi.

   

  Wszystkie podane cenny są kwotami brutto

 • 2. Jak włączyć lub wyłączyć blokadę

  Wybierz jeden z poniższych sposobów:

     

  Zmiana progu zostanie zrealizowana od kolejnego okresu rozliczeniowego. W przypadku przekroczenia progu, zgłoszenie podwyższenia progu kwotowego będzie zrealizowane do 2 dni roboczych.

 • 3. Z jakich blokad korzystam

  Informacje o aktywnych blokadach i progach kwotowych możesz sprawdzić:

   
 • 4. Blokady połączeń dla kilku usług komórkowych

  Blokady i progi kwotowe powiązane są z daną usługą komórkową (telefonią komórkową lub internetem mobilnym). Dla każdego komórkowego numeru telefonicznego i dla każdej usługi internetu mobilnego należy osobno aktywować blokady i powiadomienia. Dla każdej usługi komórkowej można aktywować inny zestaw blokad i powiadomień.

 • 5. Blokady połączeń a internet mobilny

  Blokady i powiadomienia mogą być aktywowane dla telefonii komórkowej i internetu mobilnego. Zasady dotyczące blokad i progów kwotowych są identyczne dla obydwu usług komórkowych.

 • 6. Blokowanie połączeń w kolejnych okresach rozliczeniowych

  Włączenie blokad lub progów kwotowych powoduje, że będą one aktywne również w kolejnych okresach rozliczeniowych aż do czasu ich dezaktywacji na podstawie osobnego zlecenia.

 

Oprócz ww. blokad możesz korzystać z blokad połączeń dla telefonii stacjonarnej.

Masz komentarz do tej odpowiedzi? Podziel się nim z nami

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli chcesz zgłosić problem, dotyczący korzystania z usług UPC, skorzystaj z Asystenta Kontaktu
 

Sprawdź inne sugestie

Brak dodatkowych odpowiedzi na zadane pytanie.

Skorzystaj z odpowiedzi wyświetlonej powyżej lub zadaj kolejne pytanie.