Twoje pytanie :

Przeksięgowanie lub zwrot nadpłaty

 • 1. Przeksięgowanie wpłaty lub nadpłaty
  1. Nie jest wymagana pisemna prośba:
   • gdy przeksięgowanie dotyczy numerów identyfikacyjnych (umów), na których zarejestrowany jest ten sam Abonent (zgodność danych osobowych z nadawcą przelewu lub opis w tytule płatności)

   Skontaktuj się z nami telefonicznie (813 813 813) lub przez czat

  2. Jest wymagana pisemna prośba:

    

   • w razie niezgodności między danymi osobowymi na dowodzie wpłaty/przelewie, a danymi Abonenta UPC - wymagany jest wniosekpisemna zgoda osoby wpłacającej

   • gdy wpłata została dokonana w punktach typu „sklep"/Moje Rachunki - do wniosku dołącz potwierdzenie wpłaty

   • w przypadku cesji umowy - wymagany jest wniosek i pisemna zgoda Klienta rozwiązującego umowę, z którego konta mamy dokonać przeksięgowania lub osoby wpłacającej

   • gdy po zgonie Abonenta o przeksięgowanie zwraca się osoba trzecia, np. syn, córka - wymagany jest wniosek i dokument (nie musi być oryginał) potwierdzający, że wnioskujący o przeksięgowanie jest spadkobiercą zmarłego; jeśli spadkobierców jest więcej, niezbędne jest oświadczenie pozostałych spadkobierców o zrzeczeniu się ich części na rzecz osoby wnioskującej

   Wniosek i podpisane ww. dokumenty dostarcz w wygodny dla Ciebie sposób:
   • przez czat
   • pocztą tradycyjną
    UPC Polska Sp. z o.o. Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klientów
    ul. Murckowska 14c
    40-265 Katowice
 • 2. Zwrot nadpłaty
  Warunki zwrotu nadpłaty po rozwiązaniu umowy z UPC:
  • na koncie abonenckim nie ma zaległych zobowiązań
  • Klient zwrócił sprzęt
  • zwrot zostanie rozpatrzony po naliczeniu ewentualnej opłaty za sprzęt lub z tytułu zerwania warunków promocyjnych

  Aby otrzymać zwrot nadpłaty, należy zgłosić stosowną dyspozycję:
  1. Telefonicznie (813 813 813) lub przez czat w przypadku:
   • zwrotu na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty

  2. Pisemnie w przypadku:
   • zwrotu na inny rachunek bankowy Abonenta niż ten, z którego dokonywano płatności - wypełnij wniosek

    Uwaga: jeśli spełnione są wszystkie poniższe okoliczności:
    • wpłat za Abonenta dokonywała osoba trzecia
    • tytuł wpłat budzi wątpliwości czy wpłacający chciał uiścić opłaty za usługi świadczone na rzecz konkretnego Abonenta
    niezbędne jest przesłanie dodatkowego oświadczenia zawierającego zgodę wpłacającego na zwrot nadpłaty na konto wskazane przez Abonenta

   • w przypadku wpłat dokonywanych przez Moje UPC lub Moje Rachunki - do wniosku dołącz potwierdzenie wpłaty

   Wniosek i podpisane dokumenty dostarcz w wygodny dla Ciebie sposób :
   • przez czat
   • pocztą tradycyjną
    UPC Polska Sp. z o.o., Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klientów
    ul. Murckowska 14c
    40-265 Katowice

   Uwaga: gdy po zgonie Abonenta o zwrot zwraca się osoba trzecia, np. żona, syn, córka:
   • wymagany jest wniosek i dokument (nie musi być oryginał) potwierdzający, że wnioskujący o zwrot jest spadkobiercą zmarłego
   • jeśli spadkobierców jest więcej, niezbędne jest oświadczenie pozostałych spadkobierców o zrzeczeniu się ich części na rzecz osoby wnioskującej

Masz komentarz do tej odpowiedzi? Podziel się nim z nami

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli chcesz zgłosić problem, dotyczący korzystania z usług UPC, skorzystaj z Asystenta Kontaktu
 

Sprawdź inne sugestie

 • Wybierz interesujący Cię temat: zwrot sprzętu do korzystania z usług UPC - np. dekoder lub modem zwrot urządzenia kupionego w UPC - np. telewizor lub smartfon zwrot zużytego urządzenia po zakupie nowego w...
 • Set language to English W niniejszym artykule znajdziesz szczegółowe informacje o zwrocie sprzętu. 1. Jaki sprzęt i w jakiej sytuacji muszę zwrócić Rezygnujesz z usługi świadczonej przy użyciu modemu, routera, dekodera UPC...
 • Jeśli kupiłeś w UPC urządzenie z dostawą do domu, możesz zamówić bezpłatny odbiór swojego zużytego urządzenia tego samego rodzaju. Odbiór umów przez formularz na stronie DPD . Musisz mieć numer listu przewozowego nowego urządzenia. Odbiór...
 • Jeśli jesteś Klientem Internetu UPC, możesz skorzystać z ulgi internetowej. Polega ona na odliczeniu od dochodu wydatków na abonament internetowy. Instrukcja udostępniania faktur organowi podatkowemu dostępna jest tutaj, natomiast wysokość opłat za Internet...
 • Set language to English   W przypadku rozwiązania umowy w trakcie okresu zobowiązania promocyjnego, UPC wystąpi o zapłatę roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania. Kwota zostanie pomniejszona proporcjonalnie za...
 • Warunki zawieszenia usług: Z zawieszenia usług nie może korzystać Klient, który aktualnie pozostaje w okresie zobowiązania wynikającego z Promocji (bez względu na to, jakiego zakresu usług dotyczy Promocja) oraz Klient korzystający...
 • Podstawa prawna Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 roku, z późniejszymi zmianami, w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy...
 • Zmień język na Polski   This article contains detailed information on the return of equipment.   1. What equipment must be returned and under which circumstances? If you cancel any service provided with...
 • 1. Czym jest RODO RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, ang. GDPR) to unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące od 25 maja 2018 r. Jego celem jest ujednolicenie zasad...
 • 1. Rezygnacja z usług na próbę W regulaminie promocji sprawdź czy z danej usługi korzystasz na próbę. Jeśli tak: przejdź do formularza kontaktowego wskaż usługę wybierz sposób rezygnacji 2. Rezygnacja z usług - pozostałe przypadki   Chcemy nadal...