Twoje pytanie :

Wireless-N 150 WNR1000v3 – opis routera

Szczegółowe informacje, w tym także dotyczące rozwiązywania problemów, znajdują się w instrukcji użytkowania oraz instrukcji instalacji.

 

Przód routera

1.Wskaźnik LED
Świeci pomarańczowym światłem ciągłym
Router przeprowadza autotest
Świeci zielonym światłem ciągłym
Zasilanie jest włączone, a router gotowy
Miga światłem pomarańczowym
Trwa aktualizacja oprogramowania
Miga światłem zielonym
Oprogramowanie sprzętowe jest uszkodzone
Wył.
Zasilanie jest odłączone
2. Push ’N’ Connect
Świeci zielonym światłem ciągłym
Oznacza włączenie zabezpieczeń
Miga światłem zielonym
Trwa nawiązywanie połączenia z urządzeniem obsługującym funkcję WPS lub z routerem zarządzającym
Wył.
Brak połączenia WPS
3. Internet
Świeci pomarańczowym światłem ciągłym
Port internetowy jest podłączony, lecz router nie pozyskał adresu IP
Świeci zielonym światłem ciągłym
Router bezprzewodowy pozyskał adres IP
Miga
Dane są przesyłane przez port internetowy
Wył.
Do modemu nie podłączono kabla Ethernet
4. Sieć
Świeci niebieskim światłem ciągłym
Włączono interfejs połączenia bezprzewodowego
Miga światłem niebieskim
Dane są przesyłane w sieci bezprzewodowej
Wył.
Wyłączono interfejs połączenia bezprzewodowego
5. Sieć Lan
Świeci zielonym światłem ciągłym
Port lokalny jest połączony z urządzeniem mogącym przesyłać dane z szybkością do 100 Mb/s
Miga światłem zielonym
Dane są wysyłane z szybkością do 100 Mb/s
Świeci pomarańczowym światłem ciągłym
Port lokalny połączony jest z urządzeniem mogącym przesyłać dane z szybkością do 10 Mb/s
Miga światłem pomarańczowym
Dane są wysyłane z szybkością do 10 Mb/s
Wył
Nie wykryto żadnego połączenia na tym porcie


 

Tył routera

1
Przycisk przywracania ustawień fabrycznych. Naciśnięcie go i przytrzymanie przez około 5 sekund przywraca ustawienia fabryczne routera
2
Cztery porty LAN typu Ethernet pracujące z szybkością 10/100 Mb/s, służące do podłączenia do routera komputerów lokalnych
3
Ethernetowy port Internet/Wide Area Network (WAN) do podłączenia do modemu kablowego
4
Przycisk włączenia/wyłączenia zasilania
5
Wyjście zasilacza sieciowego do podłączenia zasilacza


 

Bok routera

1
Przycisk WPS - włącza funkcję Push ‘N’ Connect (WPS). Gdy aktywna jest funkcja Push ‘N’ Connect i możliwe jest dodanie bezprzewodowego klienta przez sieć WPS, miga wskaźnik LED Push ‘N’ Connect znajdujący się na routerze bezprzewodowym.
2
Przycisk włączania/wyłączania łączności bezprzewodowej - włączanie/wyłączanie sieci bezprzewodowej. Gdy połączenie bezprzewodowe jest włączone, dioda LED połączenia bezprzewodowego świeci ciągłym światłem niebieskim

Masz komentarz do tej odpowiedzi? Podziel się nim z nami

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli chcesz zgłosić problem, dotyczący korzystania z usług UPC, skorzystaj z Asystenta Kontaktu
 

Sprawdź inne sugestie

Brak dodatkowych odpowiedzi na zadane pytanie.

Skorzystaj z odpowiedzi wyświetlonej powyżej lub zadaj kolejne pytanie.