Twoje pytanie :

Wsparcie techniczne dla dekoderów Mediabox i Kaon

 • 1. Brak obrazu na ekranie telewizora
  • Sprawdź czy dekoder jest włączony (na wyświetlaczu powinien pojawić się numer lub nazwa kanału). Jeżeli na wyświetlaczu nic się nie pojawia, upewnij się czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony po obu stronach, czy w gniazdku elektrycznym jest zasilanie oraz czy przełącznik ON/OFF na tylnej ściance dekodera jest ustawiony w pozycji ON.
  • Sprawdź połączenie kablowe HDMI lub SCART z dekoderem i telewizorem.
  • Sprawdź czy na telewizorze wybrane jest poprawne źródło sygnału - informacje jak zmienić źródło sygnału można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
  • Zrestartuj dekoder - odłącz go od źródła zasilania na 30 sekund.
  • Jeżeli dekoder wyświetla wyłącznie menu, przywróć jego ustawienia fabryczne zgodnie z instrukcją dla dekodera Mediabox lub Kaon.
 • 2. Brak dźwięku (jest obraz)
  • Sprawdź połączenie kablowe HDMI lub SCART pomiędzy dekoderem a telewizorem; w przypadku podłączenia innych urządzeń audio (np. kino domowe), sprawdź również połączenia kablowe w tych urządzeniach.
  • Sprawdź czy poziom głośności na urządzeniach nie jest ustawiony na zero.
  • Zrestartuj dekoder - odłącz go od źródła zasilania na 30 sekund.
  • Przywróć ustawienia fabryczne zgodnie z instrukcją dla dekodera Mediabox lub Kaon.
 • 3. Pilot działa nieprawidłowo
  Rozwiązanie problemów z pilotem znajdziesz w tym artykule.
 • 4. Zakłócenia obrazu
  • Sprawdź połączenie kablowe pomiędzy dekoderem a gniazdkiem sieci kablowej.
  • Sprawdź połączenie kablowe HDMI lub SCART pomiędzy dekoderem a telewizorem.
  • Zrestartuj dekoder - odłącz go od źródła zasilania na 30 sekund.
 • 5. Błąd karty klucz
  Dotyczy komunikatów Wyjmij kartę i włóż ją ponownie i Włóż aktywną kartę klucz.
  • Wyjmij kartę z dekodera, wytrzyj chip, przedmuchaj gniazdo karty i włóż ją ponownie.
  • Zrestartuj dekoder - odłącz go od źródła zasilania na 30 sekund.
  • Przywróć ustawienia fabryczne.
  • Jeśli wykonana czynność okaże się nieskuteczna, skontaktuj się z Ogólnopolskim Biurem Obsługi Klientów.
 • 6. Dekoder zawiesza się, nie działa nagrywarka
  • Zrestartuj dekoder - odłącz go od źródła zasilania na 30 sekund.
  • Przywróć ustawienia fabryczne zgodnie z instrukcją dla dekodera Mediabox lub Kaon.
  • Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia zgodnie z instrukcją dla dekodera Mediabox lub Kaon.
 • 7. Komunikat "Odmowa dostępu" lub "Kanał zakodowany"
  Objawy problemu - dotyczy tylko dekoderów Mediabox
  • na ekranie telewizora widzę komunikat „Odmowa dostępu” lub „Kanał zakodowany”

  Rozwiązanie 1
  1. Upewnij się, że kanał jest dostępny w Twoim pakiecie. Informacje o wykupionych pakietach znajdziesz w Moim UPC. Lista kanałów dla danego pakietu dostępna jest na stronie dla klientów indywidualnych oraz biznesowych.
  2. Odłącz dekoder od źródła zasilania na 30 sekund i podłącz ponownie.

  Rozwiązanie 2 - jeżeli ww. czynności nie przyniosły poprawy, odśwież sygnał według poniższych kroków:
  1. Zaloguj się do Mojego UPC.
  2. Wybierz zakładkę Usługi (1) i Telewizja (2).

   Moje UPC, strona główna

  3. Kliknij Szczegóły usługi (3).

   Moje UPC, telewizja cyfrowa, szczegóły usługi

  4. W rozwiniętym menu kliknij Odśwież (4). Prawidłowe odświeżenie potwierdzone zostanie komunikatem „Twój sprzęt został odświeżony”. Pełen proces może potrwać do 30 minut.

   Moje UPC, odświeżenie sygnału

 • 8. Komunikat "Brak sygnału, sprawdź czy kable są odpowiednio podłączone do dekodera UPC Mediabox"
  • Odłącz dekoder od zasilania.
  • Przywróć ustawienia fabryczne zgodnie z instrukcją dla dekodera Mediabox lub Kaon.
  • W dalszej kolejności postępuj zgodnie z opisem zawartym tutaj.
  • Jeśli wykonana czynność okaże się nieskuteczna, skontaktuj się z Ogólnopolskim Biurem Obsługi Klientów.
 • 9. Błąd podczas próby skorzystania z UPC NA ŻĄDANIE
  1. Zrestartuj UPC Mediabox przez odłączenie go od zasilania na 30 sekund.
  2. Jeśli restart nie rozwiąże problemu, przywróć ustawienia fabryczne dekodera.
  3. Jeśli wykonana czynność okaże się nieskuteczna, skontaktuj się z Ogólnopolskim Biurem Obsługi Klientów.
 • 10. UPC lub INIT na wyświetlaczu dekodera

  W sytuacji, kiedy na wyświetlaczu dekodera widoczny jest napis INIT lub UPC, w zależności od modelu dekodera UPC Mediabox, należy wykonać następujące czynności:

   
  1. Wybierz źródło sygnału 

   Na pilocie TV naciśnij przycisk wyboru źródła sygnału - SOURCE/INPUT/HOME/AV. Na ekranie, za pomocą pilota, wybierz nazwę wejścia (AV/HDMI/SCART/EXT/EURO), do którego podłączony jest dekoder (nazwę wejścia możesz sprawdzić z tyłu swojego telewizora).

   W przypadku wątpliwości sposób wybierania źródła sygnału możesz znaleźć w instrukcji Twojego odbiornika telewizyjnego.

  2. Rozpocznij proces aktywacji 

   Naciśnij na pilocie przycisk* "UPC" 8-10 razy, w krótkich odstępach czasu, raz za razem, aż do momentu pojawienia się okna wyboru kraju.

   *wykonaj tę czynność tylko wtedy, gdy na ekranie telewizora nie wyświetla się żadna plansza informacyjna.

  3. Wybierz kraj 

   Strzałkami na pilocie dekodera wybierz kraj „Polska”, a następnie zatwierdź wybór przyciskiem OK.

   Dekoder Mediabox, wybór kraju

  4. Wprowadź kod aktywacji UPC 

   Wprowadź kod aktywacji UPC odpowiedni dla Twojej lokalizacji i zatwierdź przyciskiem OK.

   Dekoder Mediabox, wybór kody aktywacyjnego

    
    

   Jeśli wybrałeś błędną lokalizację, naciśnij "back", aby powrócić do poprzedniego ekranu i wprowadź właściwy kod. Po wprowadzeniu właściwego kodu naciśnij przycisk OK.

   Dekoder Mediabox, status telewizji

  5. Wyszukaj kanały 

   Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu kodu aktywacji rozpocznie się wyszukiwanie kanałów (potrwa ok. 30 sekund). Wynik wyszukiwania zatwierdź przyciskiem OK.

   Dekoder Mediabox, wyszukiwanie kanałów

   Dekoder Mediabox, wyniki wyszukiwania kanałów

  W razie problemów skontaktuj się z Działem Wsparcia Technicznego pod numerem 813 813 813.

 • 11. LOAD na wyświetlaczu dekodera

  W sytuacji, kiedy na wyświetlaczu dekodera UPC widoczny jest napis LOAD, należy wykonać następujące czynności:

   
  1. Odłącz dekoder od zasilania.

  2. Na przednim panelu UPC Mediabox wciśnij jednocześnie przyciski CH+, CH- oraz Rec.

  3. Trzymając cały czas wciśnięte ww. przyciski, podłącz Mediabox do zasilania i zaczekaj aż na dekoderze wyświetli się napis Clear – wtedy zwolnij trzymane przyciski.

  4. Gdy po dłuższej chwili na dekoderze wyświetli się napis DONE, odłącz dekoder od zasilania na 30 sekund.

  5. Po uruchomieniu dekodera na wyświetlaczu pojawi się napis INIT.

  6. W dalszej kolejności postępuj zgodnie z opisem zawartym tutaj.

  7. Jeśli wykonane czynności okażą się nieskuteczne, skontaktuj się z Ogólnopolskim Biurem Obsługi Klientów.

 • 12. BOOT na wyświetlaczu dekodera

  Gdy na wyświetlaczu dekodera Kaon widoczny jest napis Boot, należy pobrać oprogramowania dekodera. W tym celu:

   
  1. Odłącz dekoder od zasilania.

  2. Podłącz dekoder do zasilania.

  3. Po zgaśnięciu na dekoderze czerwonej diody naciskaj co sekundę na pilocie przycisk WRÓĆ lub i, w zależności od modelu dekodera, aż czerwona dioda zapali się po raz drugi.

  4. Kiedy dioda zapali się po raz drugi, wprowadź z pilota PIN - 2485. Pojawi się wówczas czarna plansza z komunikatem Trwa pobieranie nowego oprogramowania.

   Uwaga: normalnym zjawiskiem jest zatrzymanie pobierania na 10-12 minut przy 97% i około 5 minut przy 99%.

  5. Jeśli wykonane czynności okażą się nieskuteczne, skontaktuj się z Ogólnopolskim Biurem Obsługi Klientów.

 

Masz komentarz do tej odpowiedzi? Podziel się nim z nami

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli chcesz zgłosić problem, dotyczący korzystania z usług UPC, skorzystaj z Asystenta Kontaktu
 

Sprawdź inne sugestie

 • Instrukcje podłączenia - skorzystaj z nich, gdy zmieniasz usługi: dekodera Horizon oraz przeniesienia dotychczasowego dekodera Mediabox/MediaModułu Ci+ na usługę Multiroom dekodera Mediabox w ramach usługi Multiroom MediaModułu CI+ w ramach usługi...
 •   Wsparcie techniczne dla usługi internetowej Wsparcie techniczne dla dekodera Horizon Wsparcie techniczne dla dekoderów Mediabox i Kaon Wsparcie techniczne dla UPC MediaModułu CI+ Wsparcie techniczne dla usług dodatkowych Wsparcie techniczne...
 • Usługi nie działają jak należy? Skorzystaj z naszego wsparcia.   Wszystkie usługi Informacje o planowanych pracach i aktualnych awariach znajdziesz: w Moim UPC, w zakładce Wiadomości (w górnym menu) po uzupełnieniu poniższego...
 • Szczegółowe informacje o dekoderze Mediabox znajdziesz w instrukcji.
 • Aktywacja dekodera UPC Mediabox składa się z pięciu prostych kroków:   1. Wybierz źródło sygnału Na pilocie TV naciśnij przycisk wyboru źródła sygnału - SOURCE/INPUT/HOME/AV. Na ekranie, za pomocą pilota, wybierz...
 • Set language to English   Gdy na wyświetlaczu dekodera widoczny jest napis INIT lub UPC, należy wykonać następujące czynności:   1. Wybierz źródło sygnału Na pilocie TV naciśnij przycisk wyboru źródła sygnału - SOURCE...
 • Nasi klienci najczęściej korzystali z: Szybka pomoc Horizon Przed podjęciem działań, koniecznie sprawdź, czy w Twoim rejonie nie występują awarie lub prace planowane. Mogą być powodem obserwowanych przez Ciebie problemów.     Wskaż obserwowany problem: Całkowity brak odbioru...
 • Usługa polega na telefonicznej konsultacji, dotyczącej prywatnego sprzętu komputerowego Klienta. Obejmuje zakres, w którym Abonent może dokonać konfiguracji samodzielnie i wykracza poza utrzymanie prawidłowej pracy modemu lub routera UPC.   Zakres konsultacji...
 • W tym artykule znajdziesz informacje związane ze wsparciem technicznym dla usług dodatkowych.   Kliknij poniższe elementy, aby poznać szczegóły: 1. Moje UPC Wymagania sprzętowe Jak założyć konto Logowanie Jak zmienić hasło Nie pamiętam nazwy...
 • Uwaga: usługi na dekoderze Kaon nie są już rozwijane. Skontaktuj się z Ogólnopolskim Biurem Obsługi Klientów, żeby bezpłatnie wymienić dekoder Kaon na Mediabox.   Gdy na wyświetlaczu dekodera Kaon widoczny jest napis Boot, należy pobrać oprogramowania...