Twoje pytanie :

Tryb Bridge na modemie Ubee EVW3226

Domyślnie urządzenie Ubee EVW3226 jest skonfigurowane jako router, zapewniając normalne funkcje typowej bramy domowej z zabezpieczeniem zaporą oraz translatorem adresów sieciowych.

 

Jeżeli chcesz skonfigurować bramę do pracy w charakterze mostka, na przykład, aby umożliwić wykorzystanie własnego routera, zmień konfigurację w menu zgodnie z poniższymi wskazaniami.

 
 1. Zaloguj się na stronie konfiguracyjnej modemu za pomocą dowolnej przeglądarki (adres strony to 192.168.0.1).

  Ubee EVW3226, adres strony administracyjnej

  • w pole User/Nazwa użytkownika wpisz admin
  • w polu Password/Hasło wpisz admin

   Ubee EVW3226, strona logowania

 2. Na stronie konfiguracyjnej modemu przejdź do zakładki SYSTEM (1), następnie TRYB SWITCH (2) i w polu Tryb Switch wybierz Tryb Bridge (3). Zatwierdź zmianę przyciskiem Zapisz (4).

  Uwaga: Tryb Switch/Bridge dostępny jest tylko przy korzystaniu protokołu IPv4. Jeśli chcesz skorzystać z Trybu Switch/Bridge, ale nie jest on dostępny, zadzwoń – 813 813 813 - lub porozmawiaj przez czat.

  Ubee EVW3226, ustawienia trybu bridge

 3. Jeżeli po przełączeniu modemu w Tryb Bridge oraz zapisaniu zmian, modem nie zrestartował się, odłącz go od zasilania na ok. 30 sekund i podłącz ponownie.

 4. Jeżeli po zalogowaniu modemu Internet nie działa, uruchom ponownie urządzenie podłączone do modemu (komputer lub własny router).

 

UWAGA:

Pamiętaj, że po włączeniu Tryb Bridge strona konfiguracyjna modemu Ubee EVW3226 jest dostępna tylko pod adresem 192.168.100.1

Masz komentarz do tej odpowiedzi? Podziel się nim z nami

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli chcesz zgłosić problem, dotyczący korzystania z usług UPC, skorzystaj z Asystenta Kontaktu
 

Sprawdź inne sugestie

Brak dodatkowych odpowiedzi na zadane pytanie.

Skorzystaj z odpowiedzi wyświetlonej powyżej lub zadaj kolejne pytanie.