Twoje pytanie :

Podłączenie własnego routera do modemu UPC

 • 1. Jakie wymogi powinien spełniać router, by można było podłączyć go do modemu UPC
  1. Router musi umożliwić podłączenie modemu kablowego UPC do portu WAN/Internet* za pomocą kabla sieciowego (Ethernet).

  2. Router musi pozwolić na uzyskanie w sposób dynamiczny adresu IP z sieci UPC.

   Tył routera

 • 2. Jak podłączyć własny router do modemu UPC
  1. Odłącz modem od zasilania (jeśli nie ma przełącznika wł/wył, wyjmij kabel zasilający).

  2. Wyłącz komputer.

  3. Kabel sieciowy Ethernet, łączący komputer z modemem, odłącz od komputera i podłącz do portu WAN/Internet* routera.

  4. Za pomocą kabla sieciowego Ethernet, dołączonego zwykle do kupionego routera, podłącz komputer do jednego z portów LAN routera.

   Kabel sieciowy ethernet

  5. Włącz zasilanie modemu, poczekaj na zalogowanie.

  6. Podłącz zasilacz routera, poczekaj ok. 30 sek. na załadowanie się systemu. Włącz komputer.

  7. Sprawdź diody kontrolne na obudowie routera. Diody zasilania i portów WAN/Internet* oraz LAN powinny świecić. W przeciwnym wypadku upewnij się, że komputer, router oraz modem są włączone, a kable sieciowe Ethernet poprawnie podłączone.

  8. Otwórz dowolną przeglądarkę internetową, w polu adresu wpisz http://192.168.x.x* i wciśnij Enter.

   Adres strony administracyjnej routera

  9. Jeżeli pojawi się ekran logowania do routera, podaj hasło* i nazwę użytkownika*.

  10. W konfiguracji połączenia WAN/Internet* routera wybierz opcję dynamicznego pobierania adresu IP (w zależności od modelu routera nazwa tej opcji może być różna, np. Automatic Configuration – DHCP, Dynamic IP Adress)*.

  11. Zrestartuj modem: odłącz go od zasilania na około 30 sek. i włącz ponownie.


 

*Informacji tych należy szukać w instrukcji routera, ponieważ mogą one różnić się od przykładowych informacji podanych w powyższym tekście.

Masz komentarz do tej odpowiedzi? Podziel się nim z nami

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli chcesz zgłosić problem, dotyczący korzystania z usług UPC, skorzystaj z Asystenta Kontaktu
 

Sprawdź inne sugestie

Brak dodatkowych odpowiedzi na zadane pytanie.

Skorzystaj z odpowiedzi wyświetlonej powyżej lub zadaj kolejne pytanie.