Twoje pytanie :

Podłączenie własnego routera do modemu UPC

 • 1. Jakie wymogi powinien spełniać router, by można było podłączyć go do modemu UPC
  1. Router musi umożliwić podłączenie modemu kablowego UPC do portu WAN/Internet* za pomocą kabla sieciowego (Ethernet).

  2. Router musi pozwolić na uzyskanie w sposób dynamiczny adresu IP z sieci UPC.

   Tył routera

 • 2. Jak podłączyć własny router do modemu UPC
  1. Odłącz modem od zasilania (jeśli nie ma przełącznika wł/wył, wyjmij kabel zasilający).

  2. Wyłącz komputer.

  3. Kabel sieciowy Ethernet, łączący komputer z modemem, odłącz od komputera i podłącz do portu WAN/Internet* routera.

  4. Za pomocą kabla sieciowego Ethernet, dołączonego zwykle do kupionego routera, podłącz komputer do jednego z portów LAN routera.

   Kabel sieciowy ethernet

  5. Włącz zasilanie modemu, poczekaj na zalogowanie.

  6. Podłącz zasilacz routera, poczekaj ok. 30 sek. na załadowanie się systemu. Włącz komputer.

  7. Sprawdź diody kontrolne na obudowie routera. Diody zasilania i portów WAN/Internet* oraz LAN powinny świecić. W przeciwnym wypadku upewnij się, że komputer, router oraz modem są włączone, a kable sieciowe Ethernet poprawnie podłączone.

  8. Otwórz dowolną przeglądarkę internetową, w polu adresu wpisz http://192.168.x.x* i wciśnij Enter.

   Adres strony administracyjnej routera

  9. Jeżeli pojawi się ekran logowania do routera, podaj hasło* i nazwę użytkownika*.

  10. W konfiguracji połączenia WAN/Internet* routera wybierz opcję dynamicznego pobierania adresu IP (w zależności od modelu routera nazwa tej opcji może być różna, np. Automatic Configuration – DHCP, Dynamic IP Adress)*.

  11. Zrestartuj modem: odłącz go od zasilania na około 30 sek. i włącz ponownie.


 

*Informacji tych poszukaj w instrukcji routera, ponieważ mogą one różnić się od przykładowych informacji podanych w powyższym tekście

Masz komentarz do tej odpowiedzi? Podziel się nim z nami

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli chcesz zgłosić problem, dotyczący korzystania z usług UPC, skorzystaj z Asystenta Kontaktu
 

Sprawdź inne sugestie

 • Szczegółowe informacje o dekoderach i pilotach znajdziesz w instrukcjach: UPC TV 4K BOX Horizon Mediabox   Szczegółowe informacje o modemach i routerach znajdziesz w instrukcjach: Cisco EPC 3925 Connect Box Giga...
 • Aby usługa telefoniczna UPC działała poprawnie, telefon podłącz do gniazda Line1 lub Tel1 (w zależności od modemu kablowego) i ustaw go w trybie wybierania tonowego.
 • Domyślnie urządzenie Ubee EVW3226 jest skonfigurowane jako router, zapewniając normalne funkcje typowej bramy domowej z zabezpieczeniem zaporą oraz translatorem adresów sieciowych.   Jeżeli chcesz skonfigurować bramę do pracy w charakterze mostka, na przykład, aby...
 • Urządzenie Adres strony panelu administracyjnego Domyślna nazwa użytkownika Domyślne hasło Thomson TWG 870 Thomson TWG850 http://192.168.0.1 Pozostaw puste pole admin Technicolor TC 7200 Ubee EvW3226 http...
 • 1. Zawartość zestawu modem zasilacz kabel ethernet instrukcja modemu 2. Opis modemu Zgodność ze standardem DOCSIS 3.1, EuroDOCSIS 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 (klasa usługi do 1000 Mbit...
 • 1. Opis przedniego panelu Przedni panel modemu zawiera kontrolki i przycisk Wi-Fi/WPS, który jest wykorzystywany do konfiguracji bezpiecznego połączenia Wi-Fi (WPS).   Wskaźniki LED na panelu przednim modemu...
 • Szczegółowe informacje o dekoderze Horizon znajdziesz w instrukcji.   Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj ze wsparcia technicznego.  
 • Jeśli masz dekoder Horizon i Internet UPC, możesz używać dekodera jako routera.   Naciśnij na pilocie MENU , strzałkami lewo/prawo wybierz ikonę KOŁA ZĘBATEGO i naciśnij OK . Wybierz strzałkami lewo/prawo opcję SIEĆ , a następnie...
 • Set language to English Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o zwrocie sprzętu. 1. Jaki sprzęt i w jakiej sytuacji zwrócić Rezygnujesz z usługi UPC - zwróć sprzęt zgodnie z poniższą tabelą. Zmieniasz usługi w ramach samodzielnej...
 • Wybierz rodzaj wsparcia dla usługi: Internet Telewizja Usługi dodatkowe Telefon stacjonarny Telefon komórkowy Czy wiesz, że od niedawna mamy nowy serwis obsługowy, w którym możesz zdiagnozować swój problem i porozmawiać z Cyfrowym...