UPC lub INIT na wyświetlaczu dekodera UPC Mediabox

Na wyświetlaczu Mediabox pojawił się napis INIT lub UPC

 

W sytuacji, kiedy na wyświetlaczu dekodera widoczny jest napis INIT lub UPC, w zależności od modelu dekodera UPC Mediabox, należy wykonać następujące czynności:

 
 • 1. Wybierz źródło sygnału

  Na pilocie TV naciśnij przycisk wyboru źródła sygnału - SOURCE/INPUT/HOME/AV. Na ekranie, za pomocą pilota, wybierz nazwę wejścia (AV/HDMI/SCART/EXT/EURO), do którego podłączony jest dekoder (nazwę wejścia możesz sprawdzić z tyłu telewizora).

  W przypadku wątpliwości sposób wybierania źródła sygnału możesz znaleźć w instrukcji odbiornika telewizyjnego.

 • 2. Rozpocznij proces aktywacji

  Naciśnij na pilocie przycisk* "UPC" 8-10 razy, w krótkich odstępach czasu, raz za razem, aż do momentu pojawienia się okna wyboru kraju.


  *wykonaj tę czynność tylko wtedy, gdy na ekranie telewizora nie wyświetla się żadna plansza informacyjna.

 • 3. Wybierz kraj

  Strzałkami na pilocie dekodera wybierz kraj „Polska”, a następnie zatwierdź wybór przyciskiem OK.


  Image

 • 4. Wprowadź kod aktywacji UPC

  Wprowadź kod aktywacji UPC odpowiedni dla Twojej lokalizacji i zatwierdź przyciskiem OK.


  Image

     

  Jeśli wybrałeś błędną lokalizację, naciśnij "back", aby powrócić do poprzedniego ekranu i wprowadź właściwy kod. Po wprowadzeniu właściwego kodu naciśnij przycisk OK.

   

  Image

 • 5. Wyszukaj kanały

  Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu kodu aktywacji rozpocznie się wyszukiwanie kanałów (potrwa ok. 30 sekund). Wynik wyszukiwania zatwierdź przyciskiem OK.


  Image

  Image


 

W razie problemów skontaktuj się z Działem Wsparcia Technicznego pod numerem 801 94 94 80 (z telefonów stacjonarnych) lub 32 4 94 94 80 (z telefonów komórkowych).

Czy odpowiedź była przydatna?

 

Sprawdź również