Aktywacja dekodera UPC Mediabox

Jak samodzielnie przeprowadzić proces aktywacji dekodera UPC Mediabox?

Aktywacja dekodera UPC Mediabox składa się z pięciu prostych kroków:

 1. Wybierz źródło sygnału

  Na pilocie TV naciśnij przycisk wyboru źródła sygnału - SOURCE/INPUT/HOME/AV. Na ekranie, za pomocą pilota, wybierz nazwę wejścia AV/HDMI/SCART/EXT/EURO), do którego podłączony jest dekoder (nazwę wejścia możesz sprawdzić z tyłu swojego telewizora).

  W przypadku wątpliwości sposób wybierania źródła sygnału możesz znaleźć w instrukcji Twojego odbiornika telewizyjnego.

 2. Wybierz kraj

  Strzałkami na pilocie dekodera wybierz kraj „Polska”, a następnie zatwierdź wybór przyciskiem OK.

  Image

 3. Wprowadź kod aktywacji UPC

  Wprowadź kod aktywacji UPC odpowiedni dla Twojej lokalizacji i zatwierdź przyciskiem OK.

  Image

  Jeśli wybrałeś błędną lokalizację, naciśnij "back", aby powrócić do poprzedniego ekranu i wprowadź właściwy kod. Po wprowadzeniu właściwego kodu naciśnij przycisk OK.

  Image

 4. Wyszukaj kanały

  Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu kodu aktywacji rozpocznie się wyszukiwanie kanałów (potrwa ok. 30 sekund). Wynik wyszukiwania zatwierdź przyciskiem OK.

  Image

  Image

 5. Uruchom ponownie dekoder

  Uruchom ponownie dekoder naciskając przycisk UPC. Od tej chwili możesz korzystać z Telewizji Cyfrowej UPC.

W razie problemów skontaktuj się z Działem Wsparcia Technicznego pod numerem 801 94 94 80 (z telefonów stacjonarnych) lub 32 4 94 94 80 (z telefonów komórkowych).

Czy odpowiedź była przydatna?

Dodatkowe odpowiedzi