Odłączenie usług na wniosek Klienta

Jak zrezygnować z usług UPC?

 
 

Chcemy nadal gościć w Twoim domu – sprawdź, jakie propozycje mamy dla Ciebie:
 

 • pod numerem 801 94 99 37 (z telefonów stacjonarnych) lub 324 94 99 37 (z telefonów komórkowych)*
 • w Salonie Sprzedaży UPC
   

Daj nam szansę przekonać Cię, że warto pozostać z UPC!

 
 

Jeśli jednak mimo wszystko zdecydujesz się złożyć rezygnację, pisemne oświadczenie o rezygnacji z usług, potwierdzone własnoręcznym podpisem Abonenta**, należy dostarczyć w wybrany przez Ciebie sposób:

 
 • do najbliższego Salonu Sprzedaży UPC
 •  
 • pocztą na adres: ul. Murckowska 14c, 40-265 Katowice
 •  
 • faksem pod numer 32 4 94 94 88
 •  
 • przez formularz kontaktowy (pamiętaj o dołączeniu skanu pisma zawierającego odręczny podpis Abonenta)
 

W piśmie powinny być zamieszczone poniższe dane (w przypadku ich braku, wypowiedzenie Umowy Abonenckiej nie będzie mogło zostać przyjęte):

 
 • numer identyfikacyjny
 •  
 • imię i nazwisko Abonenta
 •  
 • adres instalacji usług UPC
 •  
 • odręczny podpis Abonenta
 •  
 • usługi, których dotyczy rezygnacja
 •  

Prosimy również o podanie kontaktowego numeru telefonu, adresu e-mail oraz powodu rezygnacji.

 

Dzierżawiony sprzęt UPC (dekoder, modem, router) Abonent zobowiązany jest zwrócić Operatorowi. Zgodnie z Regulaminem świadczenia usług sprzęt należy oddać do 14 dni kalendarzowych od dnia wygaśnięcia Umowy Abonenckiej. Istnieje kilka możliwości zwrotu sprzętu.

 

*opłata zgodna z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie
** nie dotyczy usług, dla których w regulaminie promocji podane są inne warunki rezygnacji

Czy odpowiedź była przydatna?

Sprawdź również