Twoje pytanie :

Odłączenie usług na wniosek Klienta

Set language to Wybór języka - angielskiEnglish

 • 1. Rezygnacja z usług na próbę

  W regulaminie promocji sprawdź czy z danej usługi korzystasz na próbę. Jeśli tak:

  • przejdź do formularza w Nowym Moim UPC
  • wskaż usługę
  • wybierz sposób rezygnacji
 • 2. Rezygnacja z usług - pozostałe przypadki
   

  Chcemy nadal gościć w Twoim domu.

  Zadzwoń - 813 [pokaż numer] - i sprawdź, jakie propozycje mamy dla Ciebie.

   

  Daj nam szansę przekonać Cię, że warto pozostać z UPC!

   
   
   

  Możesz wysłać listownie oświadczenie o rezygnacji z usług, potwierdzone własnoręcznym podpisem Abonenta, na adres:

  UPC Polska Sp. z o.o.

  Skrytka pocztowa 337

  40-900 Katowice

   

  Co musi zawierać rezygnacja:

  • Numer Klienta
  • imię i nazwisko Abonenta (Klient indywidualny) lub nazwa firmy (Klient biznesowy)
  • NIP - dotyczy Klientów biznesowych
  • adres instalacji usług UPC
  • odręczny podpis Abonenta
  • usługi, których dotyczy rezygnacja
   

  Prosimy również o podanie numeru telefonu, e-maila oraz powodu rezygnacji.

  Złożyć rezygnację możesz także w formie dokumentowej za pośrednictwem formularza w Nowym Moim UPC. Tylko Klienci indywidualni mogą zrezygnować również telefonicznie - pod numerem 813 [pokaż numer].

 • 3. Odstąpienie 14-dniowe od umowy - Kl. indywidualny

  Jeśli zawarłeś lub zmieniłeś Umowę Abonencką na odległość lub poza Biurem Obsługi Klienta, masz prawo odstąpić od niej bez podania przyczyny.

   

  W ciągu 14 dni od zawarcia umowy lub otrzymania potwierdzenia zmiany umowy, przekaż nam oświadczenie o odstąpieniu:

  Skutki odstąpienia:

  • w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia zwróć sprzęt UPC
  • jeśli w dniu zawarcia/zmiany Umowy na odległość korzystałeś z usług UPC na podstawie innej umowy, odstąpienie od nowo zawartej Umowy lub dokonanej zmiany spowoduje powrót do korzystania przez Ciebie z usług UPC na podstawie dotychczasowej umowy
 • 4. Odstąpienie 14-dniowe od umowy - Kl. biznesowy
  • możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą (zarejestrowaną w CEIDG) oraz:
   • zawarłeś lub zmieniłeś Umowę poza Salonem/Punktem Sprzedaży
   • zawarłeś lub zmieniłeś Umowę na odległość (telefonicznie, przez formularz elektroniczny)
  • nie możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeżeli:
   • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, ale Umowę zawarłeś lub zmieniłeś w Salonie/Punkcie Sprzedaży
   • prowadzisz inną formę działalności gospodarczej
   

  W ciągu 14 dni od zawarcia umowy lub otrzymania potwierdzenia zmiany umowy przekaż nam oświadczenie o odstąpieniu:

   

  Skutki odstąpienia:

  • w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia zwróć sprzęt UPC
  • jeśli w dniu zawarcia/zmiany Umowy na odległość korzystałeś z usług UPC na podstawie innej umowy, odstąpienie od nowo zawartej Umowy lub dokonanej zmiany spowoduje powrót do korzystania przez Ciebie z usług UPC na podstawie dotychczasowej umowy
 • 5. Okres wypowiedzenia
  • Jeśli jesteś w trakcie zobowiązania promocyjnego lub zawarłeś umowę bez zobowiązania

   Jeżeli okres rozliczeniowy trwa od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, a rezygnację otrzymaliśmy np. 20 lipca, miesięczny okres wypowiedzenia trwać będzie od 1 do 31 sierpnia. Wypowiedzenie Umowy Abonenckiej przyjmiemy ze skutkiem na 31 sierpnia.


  • Jeśli korzystasz z umowy po zakończeniu zobowiązania promocyjnego

   Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, np. jeśli rezygnację otrzymamy 21 grudnia, umowę rozwiążemy 21 stycznia.

 • 6. Zwrot sprzętu UPC

  Zgodnie z Regulaminem świadczenia usług sprzęt (dekoder, modem, router) należy oddać do 14 dni kalendarzowych od dnia wygaśnięcia Umowy Abonenckiej - dowiedz się jak oddać sprzęt.

 • 7. Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy

  W przypadku rozwiązania umowy w trakcie okresu zobowiązania promocyjnego, UPC wystąpi o zapłatę roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania, pomniejszonej proporcjonalnie za okres korzystania z usług.

Masz komentarz do tej odpowiedzi? Podziel się nim z nami

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli chcesz zgłosić problem, dotyczący korzystania z usług UPC, skorzystaj z Asystenta Kontaktu
 

Sprawdź inne sugestie

 • Wybierz interesujący Cię temat: rezygnacja z usług UPC odstąpienie od umowy sprzedaży urządzenia
 • Warunki zawieszenia usług: Z zawieszenia usług nie możesz skorzystać, jeśli jesteś w okresie zobowiązania wynikającego z Promocji (bez względu na to jakich usług dotyczy Promocja) oraz gdy korzystasz z usług na Sieci...
 • 1. Jak przenieść numer Jeśli nie masz jeszcze usług komórkowych UPC , sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy. Sposób przeniesienia numeru zależy od sytuacji: Jeśli jesteś Klientem indywidualnym lub biznesowym oraz właścicielem przenoszonego numeru: wypełnij...
 • Obecność Abonenta nie jest wymagana podczas odłączenia usług UPC.
 • Jeśli masz więcej niż jedną umowę, nie musisz tworzyć dla każdej oddzielnego konta w Moim UPC. Wystarczy, że zarejestrujesz jedno konto i dodasz do niego pozostałe umowy. Dzięki temu nie będziesz musiał pamiętać kilku nazw użytkownika...
 • Gdy zmieniasz dostawcę Internetu na UPC, możesz u dotychczasowego operatora złożyć wniosek o zachowanie ciągłości usługi internetowej . Dzięki niemu przerwa w świadczeniu usługi nie będzie dłuższa niż 24 godziny. Jeśli chcesz otrzymać wniosek, skontaktuj...
 • Reklamację możesz złożyć w przypadku: niedotrzymania z winy dostawcy usług określonego w Umowie Abonenckiej terminu rozpoczęcia świadczenia usług niewykonania lub nienależytego wykonania usługi UWAGA: skorzystaj najpierw ze wsparcia technicznego nieprawidłowego obliczenia należności...
 • Wybierz interesujący Cię temat: Promocje usług dla nowych Klientów Promocje usług dla obecnych Klientów Promocje - telewizory, laptopy, smartwatche i inne
 • Dołożymy wszelkich starań, aby problem został rozwiązany kompleksowo oraz w najkrótszym możliwym terminie. Prosimy o obecność w czasie serwisu głównego Abonenta lub innej osoby pełnoletniej, która jest upoważniona do podpisania dokumentów po wykonanym...
 • Dokumenty i formularze znajdziesz na naszej stronie w sekcji: dokumenty dla Klientów indywidualnych dokumenty dla Klientów biznesowych