Odłączenie usług na wniosek Klienta

Jak zrezygnować z usług UPC?

 
 

Chcemy nadal gościć w Twoim domu – odwiedź Salon Sprzedaży UPC

 

i sprawdź, jakie propozycje mamy dla Ciebie.

 

 

Daj nam szansę przekonać Cię, że warto pozostać z UPC!

 
 

Jeśli jednak mimo wszystko zdecydujesz się złożyć rezygnację, pisemne oświadczenie o rezygnacji z usług, potwierdzone własnoręcznym podpisem Abonenta**, należy dostarczyć w wybrany przez Ciebie sposób:

 
  • do najbliższego Salonu Sprzedaży UPC

  • pocztą na adres: ul. Murckowska 14c, 40-265 Katowice

  • faksem pod numer 32 4 94 94 88

  • przez formularz kontaktowy (pamiętaj o dołączeniu skanu pisma zawierającego odręczny podpis Abonenta)
 

W piśmie powinny być zamieszczone poniższe dane (w przypadku ich braku, wypowiedzenie Umowy Abonenckiej nie będzie mogło zostać przyjęte):

 
  • numer identyfikacyjny

  • imię i nazwisko Abonenta

  • adres instalacji usług UPC

  • odręczny podpis Abonenta

  • usługi, których dotyczy rezygnacja
 

Prosimy również o podanie kontaktowego numeru telefonu, adresu e-mail oraz powodu rezygnacji.

 

Dzierżawiony sprzęt UPC (dekoder, modem, router) Abonent zobowiązany jest zwrócić Operatorowi. Zgodnie z Regulaminem świadczenia usług sprzęt należy oddać do 14 dni kalendarzowych od dnia wygaśnięcia Umowy Abonenckiej. Istnieje kilka możliwości zwrotu sprzętu.

 

*opłata zgodna z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie
** nie dotyczy usług, dla których w regulaminie promocji podane są inne warunki rezygnacji

Czy odpowiedź była przydatna?

 

Sprawdź również