Odłączenie usług na wniosek Klienta

Jak zrezygnować z usług UPC?

 

Zanim zrezygnujesz z usług UPC, zapraszamy do kontaktu pod numerem 801 94 99 37 (z telefonów stacjonarnych) lub 324 94 99 37 (z telefonów komórkowych)* lub do odwiedzenia najbliższego Biuro Obsługi Klientów. Nasi konsultanci postarają się przekonać Cię, iż warto pozostać z UPC.

 

Jeśli jednak zdecydujesz się złożyć rezygnację, informujemy, że wymagana jest forma pisemna potwierdzona własnoręcznym podpisem Abonenta**. W piśmie powinny być zamieszczone poniższe dane:

 
 • numer identyfikacyjny,
 • imię i nazwisko Abonenta,
 • adres instalacji usług UPC,
 • odręczny podpis Abonenta,
 • usługi, których dotyczy rezygnacja,
 

Prosimy również o podanie powodu rezygnacji i jeśli to możliwe, adresu e-mail oraz kontaktowego numeru telefonu.

 

Pismo możesz dostarczyć:

 
 • listownie
  UPC Polska Sp. z o.o.
  Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klientów
  ul. Murckowska 14c, 40-265 Katowice
 • faksem - 32 4 94 94 88
 • przez formularz kontaktowy - należy pamiętać o dołączeniu skanu pisma zawierającego odręczny podpis
 • odwiedzając najbliższe Biuro Obsługi Klientów
 

W przypadku braku wymaganych danych, wypowiedzenie Umowy Abonenckiej nie zostanie przyjęte.

 

Dzierżawiony sprzęt UPC (dekoder, modem, router) Abonent zobowiązany jest zwrócić Operatorowi. Zgodnie z Regulaminem świadczenia usług, zwrot sprzętu powinien nastąpić do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia wygaśnięcia Umowy Abonenckiej. Istnieje kilka możliwości zwrotu sprzętu.

 

*opłata zgodna z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie
** nie dotyczy usług, co do których w regulaminie promocji podane są inne warunki rezygnacji

Czy odpowiedź była przydatna?

Sprawdź również