Twoje pytanie :

Jak złożyć reklamację

Reklamację możesz złożyć w przypadku:
 • niedotrzymania z winy dostawcy usług określonego w Umowie Abonenckiej terminu rozpoczęcia świadczenia usług
 • niewykonania lub nienależytego wykonania usługi
  UWAGA: skorzystaj najpierw ze wsparcia technicznego
 • nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usługi
  UWAGA: sprawdź najpierw status swoich płatności

Pamiętaj, aby składając reklamację wybrać jeden z powyższych powodów.

  Termin rozpatrzenia reklamacji
 • odpowiedzi na reklamację udzielamy najszybciej jak to możliwe; maksymalny termin to 30 dni
 • od 1 stycznia 2023 r. reklamacje niektórych usług rozpatrujemy do 14 dni
Reklamację możesz złożyć w terminie 12 miesięcy:
 • od ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi lub
 • od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana lub
 • od dnia doręczenia rachunku zawierającego nieprawidłowe należności z tytułu świadczenia Usługi
 • 1. Co powinna zawierać reklamacja
  1. Imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta.
  2. Określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu.
  3. Przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
  4. Numer Klienta lub adres Lokalu.
  5. Datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usług - w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy Dostawcy usług określonego w Umowie Abonenckiej terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług.
  6. Wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - gdy żądasz ich wypłaty.
  7. Numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o zaliczenie na poczet przyszłych płatności – w przypadku, gdy żądasz wypłaty odszkodowania lub innej należności.
  8. Podpis Abonenta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 • 2. Jak złożyć reklamację
  1. Przez Asystenta Kontaktu:
  2. Telefonicznie - 813 [pokaż numer].

  3. W Salonie UPC - sprawdź adresy i godziny otwarcia.

  4. Pisemnie na adres:
   UPC Polska Sp. z o.o.
   Skrytka pocztowa 337
   40-900 Katowice
   

  Tryb postępowania reklamacyjnego opisany jest szczegółowo w Rozdziale XI Regulaminu świadczenia usług przez UPC Polska (dla Klientów indywidualnych oraz biznesowych).

Masz komentarz do tej odpowiedzi? Podziel się nim z nami

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli chcesz zgłosić problem, dotyczący korzystania z usług UPC, skorzystaj z Asystenta Kontaktu
 

Sprawdź inne sugestie

 • Wybierz rodzaj wsparcia dla usługi: Internet Telewizja Usługi dodatkowe Telefon stacjonarny Telefon komórkowy Czy wiesz, że od niedawna mamy nowy serwis obsługowy, w którym możesz zdiagnozować swój problem i porozmawiać z Cyfrowym...