Twoje pytanie :

Warunki reklamacji

Tryb postępowania reklamacyjnego określony jest w Regulaminie świadczenia usług, w rozdziale XI.

 

Reklamacja może dotyczyć:

 
 1. Niedotrzymania z winy dostawcy usług określonego w Umowie Abonenckiej terminu rozpoczęcia świadczenia usług.

 2. Niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

 3. Nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usługi.

 

Reklamacja powinna zawierać:

 
 1. Imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta.

 2. Określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu.

 3. Przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

 4. Numer Identyfikacyjny lub adres Lokalu.

 5. Datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usług - w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy Dostawcy usług określonego w Umowie Abonenckiej terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług.

 6. Wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - gdy Abonent żąda ich wypłaty.

 7. Numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o zaliczenie na poczet przyszłych płatności – w przypadku, gdy Abonent żąda wypłaty odszkodowania lub innej należności.

 8. Podpis Abonenta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

 

UPC udziela odpowiedzi na reklamację w przeciągu 30 dni od daty jej złożenia.

Masz komentarz do tej odpowiedzi? Podziel się nim z nami

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli chcesz zgłosić problem, dotyczący korzystania z usług UPC, skorzystaj z Asystenta Kontaktu
 

Sprawdź inne sugestie

 • Aplikacje na dekoderze Horizon są bezpłatne . Zasady korzystania z nich znajdziesz w Warunkach korzystania z Platformy Aplikacji Horizon.   Żeby skorzystać z aplikacji, postępuj wg poniższych kroków:   Naciśnij przycisk MENU na pilocie (znajduje...
 • Dołożymy wszelkich starań, aby problem został rozwiązany kompleksowo oraz w najkrótszym możliwym terminie. Prosimy o obecność w czasie serwisu głównego Abonenta lub innej osoby pełnoletniej, która jest upoważniona do podpisania dokumentów po wykonanym...
 • Okres zobowiązania znajdziesz na umowie i w Moim UPC (z zakładce Usługi ) Numer identyfikacyjny znajdziesz na umowie i w Moim UPC (zakładka Profil ) Warunki korzystania i wysokość opłat abonamentowych podane są na...
 • Zasady świadczenia usług opisane są w regulaminie.
 • Poniżej znajdziesz opis jak zainstalować Pakiet Bezpieczeństwa na urządzeniach z systemem Windows. Jest on dostępny również w instrukcji obsługi. 1. Logowanie do Mojego UPC Zaloguj się do Mojego UPC i z górnego menu...
 • Umowa Abonencka nie wygasa automatycznie. Warunki, na jakich będzie kontynuowana, sprawdzisz w regulaminie danej promocji.   Zadzwoń - 813 813 813 - lub odwiedź najbliższy Salon UPC, aby poznać szczegóły nowej oferty.
 • Poniżej znajdziesz opis jak zainstalować Pakiet Bezpieczeństwa na urządzeniach z systemem operacyjnym Mac OS. Jest on dostępny również w instrukcji obsługi. 1. Logowanie do Mojego UPC Zaloguj się do Mojego UPC i z...
 • 1. Przeksięgowanie wpłaty lub nadpłaty Nie jest wymagana pisemna prośba: gdy przeksięgowanie dotyczy numerów identyfikacyjnych (umów), na których zarejestrowany jest ten sam Abonent (zgodność danych osobowych z nadawcą przelewu lub opis w...
 • Jeśli nie chcesz korzystać z Pakietu Bezpieczeństwa na wybranym urządzeniu, odinstaluj go i usuń licencję zgodnie z poniższą instrukcją; pamiętaj, że w takim przypadku Pakiet Bezpieczeństwa cały czas będzie aktywną usługą i mogą być naliczane opłaty (zależnie od warunków...
 • 1. Warunki przeniesienia numeru Aby przenieść dotychczasowy numer telefonu do sieci UPC:   przenoszony numer musi być numerem stacjonarnym przeniesienie musi nastąpić w obrębie jednej strefy numeracyjnej w miejscu, do którego numer jest przenoszony...