Twoje pytanie :

Błąd na fakturze

 1. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 roku, z późniejszymi zmianami, w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (§15): Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 6-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.

 2. Nota korygująca jest przesyłana wystawcy faktury lub faktury korygującej, wraz z kopią.

 3. Nota korygująca powinna zawierać co najmniej:

  • numer kolejny i datę jej wystawienia;
  • imiona i nazwiska albo nazwy bądź nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury albo faktury korygującej oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej;
  • dane z faktury, której dotyczy nota korygująca, określone w § 5 ust.1 pkt 1-4;
  • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.
 4. Jeżeli wystawca faktury lub faktury korygującej akceptuje treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury korygującej.

 5. Noty korygujące powinny zawierać wyrazy NOTA KORYGUJĄCA.

  Notę korygującą może wystawić nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę, lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza:

  • ze sprzedawcą lub
  • z nabywcą lub
  • z oznaczeniem towaru albo usługi.
 • Przywołane na początku artykułu dane, których błędy nie kwalifikują się do wystawienia noty korygującej to:

  • miara i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
  • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto);
  • wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
  • stawki podatku;
  • suma wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
  • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
  • kwota należności ogółem wraz z należnym podatkiem.
 

Jeśli zaistniała konieczność wystawienia noty korygującej, odeślij wypełnione odręcznie w dwóch egzemplarzach: ORYGINAŁ i KOPIA noty korygującej na adres korespondencyjny UPC z dopiskiem Dział Bilingu. Po spełnieniu wymaganych formalności stosowna nota korygująca zostanie podpisana przez UPC i odesłana na wskazany przez nabywcę adres.

 

Nota korygująca i wzór wypełnienia

Masz komentarz do tej odpowiedzi? Podziel się nim z nami

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli chcesz zgłosić problem, dotyczący korzystania z usług UPC, skorzystaj z Asystenta Kontaktu
 

Sprawdź inne sugestie

 •   Zaloguj się do Mojego UPC, przejdź do sekcji Profil (1), gdzie w łatwy i szybki sposób zaktualizujesz następujące informacje:   1. Adresy e-mail oraz numery telefonów W części Dane kontaktowe po kliknięciu...
 • Faktury elektroniczne mają - zgodnie z przepisami - taką samą wartość prawną, jak w formie papierowej. Na ich podstawie możesz dokonać odliczeń podatkowych z tytułu ulgi internetowej.   Instrukcję udostępniania faktur organowi podatkowemu znajdziesz poniżej. 1. Logowanie do Mojego UPC Zaloguj...
 • Elektroniczna Faktura to dokument w formie elektronicznej wystawiony za usługi świadczone przez UPC i dostępny w serwisie Moje UPC:   Od lipca 2014 roku elektroniczna faktura ma postać jednego pliku PDF z...
 • Informacja o wysyłanych i odbieranych danych jest wyświetlana po uzyskaniu połączenia z siecią. Powrócić do tego okna można zawsze po kliknięciu ikony globusa.  
 • Sprawdź na jakich warunkach UPC świadczy usługi. Jeśli w Regulaminie Promocji znajduje się zapis o Elektronicznej Fakturze, dopiero po zakończeniu okresu promocji będzie można zadecydować o zmianie formy otrzymywania dokumentów.   Jeżeli jednak nie...
 • Aplikacja UPC Phone przeznaczona jest dla urządzeń z systemem iOS co najmniej 4.0 (z wyłączeniem najnowszej wersji 10.2) lub Android co najmniej 2.0. Listę wykonanych i odebranych połączeń można sprawdzić w...
 • Koszty mobilnej transmisji danych możesz kontrolować na dwa sposoby:   Monitorując ilość wysyłanych i odbieranych danych na podstawie informacji podawanej przez aplikację modemu mobilnego. Dodatkowo, w momencie wykorzystania całego przysługującego transferu danych (abonamentu), zostaniesz...
 • Sposób postępowania zależy od tego czy pamiętasz hasło do Mojego UPC. 1. Pamiętam hasło i chcę je zmienić Zaloguj się w Moim UPC. Z górnego menu wybierz Profil (1). W części Dane dostępowe...
 • W ramach usługi Zastrzeżenie danych Abonenta operator gwarantuje, że dane osobowe Abonenta nie pojawią się w żadnym spisie abonentów, natomiast prezentacja numeru nadal będzie odblokowana.   Usługa taka jest bezpłatna i zostaje aktywowana...
 • Są trzy sposoby na uzyskanie dostępu do Mojego UPC. Zobacz do której grupy się zaliczasz i wybierz odpowiednią metodę. 1. Mam już konto w Moim UPC Jeśli zarejestrowałeś się w Moim UPC, do logowania użyj wybranych przez...