Twoje pytanie :

Gwarancja prędkości usług UPC Internet

Deklarowane prędkości pobierania danych
Prędkość zwykle dostępna (średnia dobowa)
Prędkość minimalna
Do 100 Mb/s
80%
40%
Powyżej 100 Mb/s
70%
40%
 
Deklarowane prędkości wysyłania danych
Prędkość zwykle dostępna (średnia dobowa)
Prędkość minimalna
Do 10 Mb/s
80%
40%
Powyżej 10 Mb/s
70%
40%
 

Prędkości deklarowane są jednocześnie prędkościami maksymalnymi, które wynikają z zawartej przez Ciebie Umowy Abonenckiej oraz parametrów technicznych usług internetowych.

 

Uwaga: zgodnie z regulaminem świadczenia usług (paragraf 25, punkt 3, podpunkt 4) parametry transmisji danych za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego mogą być niższe od prędkości osiąganych przy połączeniu kablowym, np. ze względu na właściwości technologii Wi-Fi.

.

Masz komentarz do tej odpowiedzi? Podziel się nim z nami

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli chcesz zgłosić problem, dotyczący korzystania z usług UPC, skorzystaj z Asystenta Kontaktu
 

Sprawdź inne sugestie

Brak dodatkowych odpowiedzi na zadane pytanie.

Skorzystaj z odpowiedzi wyświetlonej powyżej lub zadaj kolejne pytanie.